CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه

عنوان مقاله: مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه
شناسه (COI) مقاله: JR_JRA-2-1_006
منتشر شده در دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی نعمتی بابای لو - دانشجوی دوره دکتری مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان
مهرناز آزادی بویاغچی - استادیار، دکتری حفاظت و مرمت آثار تاریخی، گروه مرمت اشیاء، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان
فرهود نجفی - استادیار، دکتری شیمی آلی، گروه رزین و افزودنی ها، پژوهشکده پوشش های سطح و فناوری های نوین، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
محسن محمدی آچاچلویی - استادیار، دکتری مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، گروه باستانسنجی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان

خلاصه مقاله:
استفاده از رزین های دی ترپنویید حداقل از قرن ششم هجری در ایران و از قرون میانه در اروپا جهت ساخت ورنی گزارش شده و درطول زمان با دستورالعمل های مختلف بکار رفته اند. شناسایی این رزین ها در نمونه های تاریخی و بررسی دگرگونی های رخ داده درفرآیند کهنگی آن ها، به روشهای مختلفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. از این میان طیف سنجی مادون قرمز به عنوان یکیاز روشهایی که نیاز به نمونه کمی داشته و ارزان و در دسترس است، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. ساختار شیمیاییرزین های دی ترپنویید در دو دسته عمومی طبقه بندی می شوند: رزین های مرکب از ساختارهای آبیتان و پیماران شامل کلوفان وتربانتین ونیزی، و رزین های متشکل از ساختارهای لبدان و پیماران شامل سندروس و انواع کوپال. ساختارهای آبیتان تشکیل بسپارنمی دهند، اما لبدان ها فرآیند بسپارش را طی زمانی کوتاه طی میکنند و به همین دلیل نیز بیشترین کارآیی را در ورنی های روغنی -رزینی پیدا کرده اند. همین ویژگی ها موجب عملکرد متفاوت دو دسته رزین فوق طی فرآیند پیری و تولید محصولات تخریب شده کهاین امر تا حدود زیادی در شناسایی ساختار اصلی رزین به روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه کمک می کند. در این مقالهتلاش شده است تا به بررسی شاخصه های شناسایی رزین های دی ترپنویید در طیف بینی مادون قرمز تبدیل فوریه به روش مروریپرداخته و تلاش شده است تا شاخصه های هر رزین بر اساس گزارش های مختلف و ساختار رزین بررسی و معرفی شود. ضمن آنکهبه دلیل استفاده از رزین ها در ورنی های روغنی - رزینی، شاخصه های شناسایی روغن بزرک نیز مورد بررسی و مرور قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد که فرآیند اکسیداسیون رزین ها در ورنی های حلالی و روغنی - رزینی یکسان بوده اما شناسایی آنها در ساختارورنی های روغنی - رزینی به دلیل تاثیر اکسیداسیون روغن بر شاخصه های شناسایی طی فرآیند پیری دشوار است.

کلمات کلیدی:
رزین های دی ترپنویید، طیف سنجی مادون قرمز، سندروس، کوپال، کلوفان، روغن بزرک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JRA-JR_JRA-2-1_006.html