CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه درک پرستار، بیمار و پزشک از درد بعد از عمل جراحی پروستاتکتومی باز و ارتباط آن با میزان مسکن دریافتی

عنوان مقاله: مقایسه درک پرستار، بیمار و پزشک از درد بعد از عمل جراحی پروستاتکتومی باز و ارتباط آن با میزان مسکن دریافتی
شناسه (COI) مقاله: JR_JRU-1-1_001
منتشر شده در مجله تحقیقات در ارولوژی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

آرزو کرمپوریان - عضو مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران- دانشجوی PhD سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
بهزاد ایمنی - عضو مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران- دانشجوی PhD پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سیدحبیب الله موسوی بهار - عضو مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
مهرزاد روستایی - عضو مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: درد بعد از عمل جراحی میتواند باعث بروز عوارض متعدد و عدم رضایت مندی بیمار گردد.هدف از این مطالعه مقایسه درک پرستار، بیمار و پزشک جراح از درد و ارتباط آن با میزان مسکندریافتی در درد بعد از عمل جراحی پروستاتکتومی باز بود.روش کار: با استفاده از پرسشنامه ی تهیه شده توسط پژوهشگر درک پرستاران، پزشکان و بیماران ازدرد سنجیده شد. لازم به ذکر است که روایی و پایایی پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی دانشگاهعلوم پزشکی اصفهان مورد تایید قرار گرفته است. سپس با کمک معیار شدت درد دیداری (VisualAnalog Scale)، نمره شدت درد توسط پرستار و بیمار بطور جداگانه اندازه گیری شد. نوع و میزانمسکن دریافتی بیمار هم توسط چک لیست ثبت گردید.یافته ها: اکثریت پزشکان (2/ 72 %)، اکثریت پرستاران (3/ 72 %) و اکثریت بیماران (90 %) درکمتوسطی از درد داشتند. اکثریت پرستاران (3/ 53 %) به درد بیمار نمره متوسط داده اند در حالی کهاکثریت بیماران (3/ 83 %) درد خود را شدید عنوان نموده اند. اکثریت بیماران (7/ 76 %) داروی پتدیندریافت کردند. آزمون کای اسکور ارتباط معنی داری را بین درک بیمار از درد و شدت آن، درک پرستارو شدت درد در بیمار و بین درک بیمار از درد با میزان مسکن نشان داد (05 / P≤0). اما بین درکپرستار و درک پزشک از درد با میزان مسکن ارتباط معنادار نمی باشد.نتیجه گیری: مدیریت درد بعد از عمل، کاهش عوارض آن و جلب رضایت مندی بیمار همواره موردتوجه صاحب نظران علوم پزشکی بوده است. این مهم نیازمند درک مناسب پزشک و پرستار از دردبیمار می باشد. پیشنهاد میگردد جهت ارتقای نمره درک آنها کلاس آموزش ضمن خدمت برگزار گردد.

کلمات کلیدی:
شدت درد، درک درد، ضددرد (مسکن)، پرستار، پزشک، بیمار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JRU-JR_JRU-1-1_001.html