CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه نسبت PSA به حجم بافت بینابینی با دانسیته PSA در پیشگویی سرطان پروستات

عنوان مقاله: مقایسه نسبت PSA به حجم بافت بینابینی با دانسیته PSA در پیشگویی سرطان پروستات
شناسه (COI) مقاله: JR_JRU-1-1_004
منتشر شده در مجله تحقیقات در ارولوژی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیاوش فلاحتکار - دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت ،ایران
علی روشنی - دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت ،ایران
علی اکبر الله خواه - دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت ،ایران
فریبرز صمدی - دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت ،ایران

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: ( PSA (Prostate Specific Antigen یک تومور مارکر بسیار خوب است ولیاختصاصی سرطان پروستات نیست. در این پژوهش سعی شد PSA تعدیل شده ( TZ (Transitional دربررسی تشخیصی سرطان پروستات با دانسیته PSA مقایسه گردد.مواد و روش ها: در این مطالعه در 100 بیمار (50 بیمار مبتا به سرطان پروستات و 50 بیمار مبتلابه هیپرپازی خوش خیم پروستات) با استفاده از سونوگرافی ترانس رکتال و مقادیر آزمایشگاهی ، PSAدانسیته PSA و PSA تعدیل شده برای TZ به دست آمد و با استفاده از نرم افزار 18 SPSS-versionو آزمون آماری T-Test در بیماران مبتا به سرطان پروستات و هیپرپازی خوش خیم پروستات موردمقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین PSA تعدیل شده TZ و دانسیته PSA در بیماران مبتا به سرطان پروستات1/17±0/21 و 17 / 0± 91 / 0 و در بیمار مبتا به هیپرپازی خوش خیم پروستات 14 / 0± 65 / 0 و 064 / 0± 34 / 0بود. حساسیت و ویژگی PSA تعدیل شده برای 26/6% TZ و 6/ 86 % و حساسیت و ویژگی دانسیته PSA%30 و 3/ 93 % بود.بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد یافته های مطالعه حاضر حاکی از آن باشد که جهتتشخیص سرطان پروستات PSA تعدیل شده برای TZ و دانسیته PSA هیچکدام از نظر حساسیت وویژگی برتری بر کیدیگر ندارند و همچنین به نظر می رسد که دانسیته PSA جهت افتراق هیپرپلازیخوش خیم پروستات و سرطان پروستات و پیشگیری از بیوپسی غیر ضروری از PSA تعدیل شده برایTZ تفاوتی با کیدیگر نداشته باشند.

کلمات کلیدی:
آنتی ژن اختصاصی پروستات، سرطان پروستات، هیپرپلازی خوش خیم پروستات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JRU-JR_JRU-1-1_004.html