CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه چسبندگی پوشش و بعد فرکتالی سطح

عنوان مقاله: رابطه چسبندگی پوشش و بعد فرکتالی سطح
شناسه (COI) مقاله: JR_JSCW-5-2_001
منتشر شده در فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سجاد قدرتی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
سیدمحسن محسنی - استاد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران،
سعیده گرجی کندی - استادیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران،

خلاصه مقاله:
بررسی عوامل موثر بر چسبندگی دو سطح به هم دارای اهمیت ویژه بهخصوص در علم پوشش سطوح است. بهطور کلی عامل نگهداشتن دوسطح در کنار هم که باعث چسبندگی آنها میشود نیروهای اتمی و مولکولی در ناحیه سطحی میباشد. از آنجایی که در تمام سطوحی که بهطور تجربی با آنها برخورد میشود میزانی از ناهمواری وجود دارد، مساحت ظاهری )هندسی( آنها با مساحت واقعی )جایی که نیروهای سطحی در آنجا عمل میکنند( آنهامتفاوت است و میزان ناهمواری و پیچیدگی آن تعیینکننده اختلاف این دو مقدار میباشد. تعیین مقدار مساحت واقعی یک سطح ناهموار با طرح های پیچیده، فرآیندی بسیار مشکل است که با بهرهگیری از هندسه فرکتالی و مفهوم بعد فرکتال تا حد قابل توجهی ممکن شده است. از این روی در این مقاله پس از معرفی کوتاه توابع ترمودینامیکی سطح و تاثیر ناهمواری سطح بر آنها به معرفی فرکتالها و بعد فرکتال پرداخته شده است و رابطه ضریبناهمواری سطح در سطوح فرکتالی بررسی شده است. در نهایت روشهای مستقیم و غیرمستقیم موجود برای اندازهگیری بعد فرکتال سطوح از منابع مختلف مورد بررسی قرارگرفته است.

کلمات کلیدی:
ناهمواری سطح، بعدفرکتال، روش شمارش جعبه، چسبندگی پوشش سطوح

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JSCW-JR_JSCW-5-2_001.html