CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394

عنوان مقاله: بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394
شناسه (COI) مقاله: JR_NNJ-19-62_001
منتشر شده در فصنامه پزشکی نوید نو در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سجاد رحیمی پردنجانی - مربی، کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت،سمنان، ایران
مهدی کیانی - کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی موادغذایی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد
پریا عزتی - دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
بهراد پورمحمدی - استادیار انگل شناسی پزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، سمنان، ایران.

خلاصه مقاله:
مقدمه: رنگ های خوراکی گروهی از افزودنی ها هستند که به صورت طبیعی و یا مصنوعی تهیه می شوند. رنگ ها می توانند منجر به ایجاد عوارض وخیمی از جمله آسم، تضعیف سیستم ایمنی، سرطان، آلرژی، رتینوپاتی و اختالات کبدی در بدن انسان شوند. هدف از این مطالعه تعیین میزان فراوانیرنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد در سال 1394 با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک می باشد.روش کار: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی - تحلیلی بوده که به روش مقطعی در سال 1394 در شهر یزد انجام شده است. تعداد 125 نمونه از 5 نوع ماده غذایی حاوی زعفران به صورت تصادفی نمونه برداری شد و پس از استخراج رنگ با اسید کلریدریک و تخلیص با استفاده از روش کروماتوگرافی با لایه نازک مورد آنالیز نوع رنگ قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار Excel مورد آنالیز توصیفی قرار گرفتند.نتایج: تعداد 63 نمونه ) 4.50 %( حاوی رنگ بودند که از این میان تعداد 30 نمونه ) 62.47 %( حاوی رنگ مصنوعی غیر مجاز خوراکی، تعداد 23 نمونه ) 5.36 %(حاوی رنگ های مجاز خوراکی و تعداد 10 نمونه ) 87.15 %( نیز حاوی رنگ مجاز و غیر مجاز به صورت همزمان بودند. بیشترین استفاده از رنگ در کبابزعفرانی و کمترین استفاده از رنگ نیز در مایع رنگ غذای زعفرانی بوده است. نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن میزان رنگهای استفاده شده در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد، ارتقاء سطح آگاهی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این مواد بمنظور کاهش تولید، مصرف و پیشگیری از عوارض آنها ضروری می باشد.

کلمات کلیدی:
رنگ خوراکی، مواد غذایی، زعفران،کروماتوگرافی، یزد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_NNJ-JR_NNJ-19-62_001.html