CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با ترکیبات BTEX جایگاه های توزیع سوخت بنزین شهر مشهد

عنوان مقاله: ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با ترکیبات BTEX جایگاه های توزیع سوخت بنزین شهر مشهد
شناسه (COI) مقاله: JR_NUMS-1-1_003
منتشر شده در مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی جلالی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفها ی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
سمیه جلالی - کارشناس بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرف های، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
حسین مردی - دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: افراد بی شماری در سراسر جهان در مشاغل مختلف با مواد شیمیایی متنوعی در تماس می باشند. هدف این مطالعه ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با مواد فرار موجود در بنزین در کارکنان شاغل در جایگاه های توزیع سوخت بنزین شهر مشهد به منظور ارایه راهکارهای کنترلی انجام پذیرفت. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی و در 20 جایگاه توزیع سوخت بنزین واقع در شهر مشهد در 6 ماهه اول 1391 انجام پذیرفت. به منظور ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی از روش ارایه شده واحد ایمنی و بهداشت وزارت کار سنگاپور استفاده گردید. برای این منظور ابتدا وظایف کارکنان با هریک از مواد شیمیایی مورد بررسی تعیین گردید. در (ER) و درجه مواجهه (HR) شغلی و فرآیندهای شغلی تعیین و درجه خطر نهایت با قرار دادن این دو پارامتر در فرمول نهایی، سطوح ریسک برای هر یک از مواد بدست آمد. نتایج: نتایج مطالعه نشان داد بیشترین ریسک بهداشتی در وهله اول مربوط به شغل پمپ چی و مواجهه با بنزن می باشد (risk=4/36) و در مرحله بعد نیز بیشترین ریسک با بنزن و در شغل تخلیه چی به دست آمد (risk=4/26). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که پرسنل شاغل در جایگاه های توزیع سوخت بنزین در سطوح بالایی در مواجهه با ترکیبات فرار موجود در بنزین می باشند. استفاده از اقدامات کنترلی مانند نصب سیستم بازیافت بخارات، تعمیر و نگهداری مناسب تجهیزات توزیع سوخت و همچنین طراحی اتاقک مخصوص برای پمپچی ممکن است به میزان قابل توجهی باعث کاهش ریسک مواجهه با این ترکیبات گردد.

کلمات کلیدی:
ارزیابی ریسک بهداشتی، مواجهه شغلی، ترکیبات BTEX، جایگاه های عرضه سوخت بنزین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_NUMS-JR_NUMS-1-1_003.html