CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شیوع حاملگی ناخواسته و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در استان کردستان در سال 1391

عنوان مقاله: شیوع حاملگی ناخواسته و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در استان کردستان در سال 1391
شناسه (COI) مقاله: JR_NUMS-2-2_006
منتشر شده در مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

نسرین استاد نوروزی - کارشناس بهداشت عمومی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
مهدی ذکایی - پزشک عمومی، MPH، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
ژیان خرمدل - پزشک عمومی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
فرناز زندوکیلی - استادیار،گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: بارداری ناخواسته با افزایش سقط عمدی، زایمان زودرس و وزن کم موقع تولد همراه است و همچنین عوارض روانی اجتماعی اقتصادی و بهداشتی برای زنان و خانواده ها ایجاد میک ند و یکی از مشکلات مهم بهداشت عمومی محسوب می شود، لذا این مطالعه با هدف بررسی عوامل مرتبط با حاملگی ناخواسته در بین زنان استان کردستان انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی تعداد 1134 نفر شرکت داشتند. در هر شهرستان از بیمارستان های دارای زایشگاه و هم چنین از مرا کز تسهیلات زایمانی نمونه گیری نسبتی انجام شد. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS 11.5 و تست های آماری کای دو و رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج: در تحلیل تک متغیره بین سن (P<0/001) سطح تحصیلات (P<0/001) سطح تحصیلات همسر (P=0/003) و (P<0/001) با حاملگی ناخواسته ارتباط معنی دار وجود داشت و بین حاملگی ناخواسته و محل سکونت (P=0/97) و شغل (P=0/55) ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد. در تجزیه و تحلیل با رگرسیون لجستیک، کسانی که سن بالاتری داشتند (P<0/001) کسانی که سطح تحصیلات پایین تری داشتند (P=0/01) حاملگی ناخواسته بیشتری داشتند. نتیجه گیری: سن بالا و پایین بودن سطح تحصیلات با وقوع حاملگی ناخواسته ارتباط داشتند لذا لزوم بالابردن سطح آگاهی و دادن آموزش های مناسب به زنان و همسرانشان با برنامه های گسترده تر و همه جانبه تر وجود دارد.

کلمات کلیدی:
حاملگی ناخواسته، تنظیم خانواده، روش پیشگیری از بارداری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_NUMS-JR_NUMS-2-2_006.html