CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اپیدمیولوژی سرطان پروستات دراستان مرکزی بین سال های 1390-1385

عنوان مقاله: اپیدمیولوژی سرطان پروستات دراستان مرکزی بین سال های 1390-1385
شناسه (COI) مقاله: JR_NUMS-2-3_001
منتشر شده در مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیر الماسی - دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
محسن شمسی - استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
بابک عشرتی - دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
جواد جواهری - استادیار، گروه پزشکی پیشگیری و اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: سرطان پروستات یکی از شایعترین سرطان ها در بین مردان به شمار می رود که میزان بروز و مرگ و میر ناشی از آن رو به افزایش می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژی سرطان پروستات بین سال های 1390-1385 در استان مرکزی انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی- مقطعی که از داده های ثبت سرطان استان مرکزی استفاده شده است، میزان بروز خام در هر 100 هزار نفر محاسبه شده و میزان بروز استاندارد شده سنی نیز از روش استانداردسازی مستقیم و با استفاده از جمعیت استاندارد جهان محاسبه شده است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون روند کوکران-ارمیتاژ و نرم افزار winpepi نسخه 2.1 و نرم افزار Excel انجام گرفت. نتایج: در پژوهش حاضر از بین 182 بیمار مبتلا به سرطان طی سال های 1390-1385 تعداد 144 نفر (79درصد) ساکن شهر و مابقی ساکن روستا و به لحاظ سنی 16 نفر (8/8 درصد) بین 60-50 سال و اکثریت 84 نفر ( 46 درصد ) بین 80-70 سال سن داشتند. سال های 1390-1385 بترتیب 3/24، 3، 3/44، 5/05، 5/75، 5/61 مورد در هر صد هزار نفر بدست آمد که نشان دهنده روند 5 مورد در هر صد هزار نفر بدست آمد که نشاندهنده روند /61 ،5/75 ،5/05 ،3/44 ،3 ،3/ 1385 بترتیب 24 - سال های 1390 افزایشی بیماری طی سال های مذکور می باشد. بیشترین میزان بروز نیز در گروه سنی بالای 70 سال مشاهده شد. نتیجه گیری:میزان بروز استاندارد شده سرطان پروستات در استان مرکزی در مقایسه با میزان جهانی بخصوص کشورهای پیشرفته بسیار کمتر می باشد که می تواند به دلیل کمبود برنامه های غربالگری و یا نقص در ثبت موارد باشد.

کلمات کلیدی:
اپیدمیولوژی، سرطان پروستات، میزان بروز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_NUMS-JR_NUMS-2-3_001.html