CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی کارایی زایدات گیاه کلزا در جذب رنگ راکتیو رد 198 از محلول های آبی

عنوان مقاله: بررسی کارایی زایدات گیاه کلزا در جذب رنگ راکتیو رد 198 از محلول های آبی
شناسه (COI) مقاله: JR_NUMS-2-3_007
منتشر شده در مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد علی ززولی - دانشیار، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
داود بلارک - مربی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
یوسف مهدوی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: نظر به اینکه رنگ ها از جمله فاکتورهای سمی مهم در فاضلاب صنعتی محسوب می شوند لازم است این ترکیبات با یک روش موثر،قبل از تخلیه به محیط، از آب های آلوده حذف گردند. جذب، بعنوان روش موثری در تصفیه پساب های رنگی مطرح است. در مطالعه حاضر پتانسیل جذب رنگ راکتیو رد 198 ، توسط زایدات کلزا مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: بررسی حاضر یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی میباشد که در یک سیستم ناپیوسته انجام پذیرفته است. تاثیر متغیرهای موثر در فرآیند جذب، مانند زمان تماس، pH و غلظت اولیه رنگ، در جاذب بررسی شد. نمونه ها با سه بار تکرار مورد آزمون قرار گرفتند و مدل های مختلف ایزوترم و سرعت واکنش جذب از طریق مقایسه ضریب تعیین، تحلیل شدند. در پایان برای سنجش غلظت رنگ باقیمانده راکتیو رد 198 ، از اسپکتروفتومتری در طول موج 518 نانومتر استفاده شد. نتایج: حداکثر سرعت جذب رنگ 34/35 میلی گرم بر دقیقه در بالاترین غلظت بود. با افزایش غلظت اولیه رنگ از 10 تا 500 میلی گرم در لیتر، کارایی حذف رنگ، از حدود 99 درصد به 54 درصد کاهش یافت. حداکثر حذف رنگ در غلظت 10 میلی گرم در لیتر و در جاذب 8 گرم در لیتر و زمان تماس 75 دقیقه بدست آمد. نتایج مطالعه جذب بیشترین همبستگی را با مدل لانگمیر و سینتیک درجه 2 نشان داد. نتیجه گیری: براساس نتایج مشخص شد که زایدات گیاه کلزا یک جاذب ارزان قیمت و مناسب محسوب شده و از توانایی بالایی در حذف رنگ برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی:
زایدات کلزا، راکتیو رد 198 ، جذب سطحی، ایزوترم، محلول های آبی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_NUMS-JR_NUMS-2-3_007.html