CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نشانگان افت روحیه در بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان

عنوان مقاله: نشانگان افت روحیه در بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان
شناسه (COI) مقاله: JR_NUMS-3-1_003
منتشر شده در مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهمن بهمنی - استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
شیوا فرمانی شهرضا - دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
معصومه امین اسماعیلی - استادیار روانپزشکی، مرکز تحقیقات ایدز ایران، مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران، پژوهشکده کاهش رفتارهای پرخطر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
مایده نقیایی - دانشجوی دکتری مشاوره توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: نشانگان افت روحیه، باعث ناتوانی فرد برای مقابله موثر با یک رویداد پرفشار می شود و به دنبال آن فقدان احساس تسلط بر امور و معنای زندگی می تواند در فرد احساس بی کفایتی ذهنی ایجاد کند که ممکن است مبتلایان به بیماری های بالقوه مهلک، آن را تجربه کنند. هدف پژوهش حاضر مقایسه نشانگان افت روحیه بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان با جمعیت عادی بود. مواد و رو ش ها: در مطالعه توصیفی- مقایسه ایحاضر، تعداد پنجاه بیمار ( 20 تا 50 سال) مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان، تحت درمان در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی (ره) و مراکز بهداشتی درمانی تهران با روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب و با 50 نفر از جمعیت طبیعی که از لحاظ جنسیت، سن و سطح تحصیلات همتاسازی شده بودند مقایسه و پرسشنامه نشانگان افت روحیه کیسان (2004) را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS v.20 برای محاسبه آزمون T مستقل پردازش شدند. یافته ها: نتایج موید وجود تفاوت معنی دار ( 0001 / P < 0 ) بین میانگین نشانگان افت روحیه بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان و جمعیت عادی بود. نتیجه گیری: با توجه به بالاتر بودن میانگین نشانگان افت روحیه در این دسته از بیماران، به نظر می رسد پرداختن به نیازهای وجودی آنها در پیشگیری از آزردگی های روانی شدیدتر حایز اهمیت باشد.

کلمات کلیدی:
آزردگی های وجودی، نشانگان افت روحیه، HIV

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_NUMS-JR_NUMS-3-1_003.html