CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله الگوی سوءمصرف مواد مخدر براساس عوامل جمعیت شناختی در معتادان خودمعرف شهرستان قوچان

عنوان مقاله: الگوی سوءمصرف مواد مخدر براساس عوامل جمعیت شناختی در معتادان خودمعرف شهرستان قوچان
شناسه (COI) مقاله: JR_NUMS-3-4_003
منتشر شده در مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی مشکی - دانشیار، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
عبدالجواد خواجوی - استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
هایده هاشمی زاده - دانشجوی دکتری ارتقاء سلامت، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، قوچان، ایران.
محمد زارعی - مربی، گروه پرستاری، مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: مطالعه حاضر به منظور تعیین ویژگی های دموگرافیک و الگوهای مصرف مواد مخدر در شهرستان قوچان انجام شده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده که به روش مقطعی و گذشته نگر به بررسی پرونده پزشکی 753 معتادی که داوطلبانه طی یک سال به یکی از مراکز ترک اعتیاد در شهرستان قوچان مراجعه نمودند می پردازد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار آماری Spss v.16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 75 درصد از 753 پرونده مورد بررسی مربوط به مردان و بقیه در رابطه با زنان بود. اکثریت افراد (86/1 درصد) متاهل بوده و بیشتر (32/4 درصد) در گروه سنی 39-30 سال قرار داشتند. بیش از 50 درصد شرکت کنندگان در پژوهش، تحصیلات در سطح ابتدایی داشته و یا بی سواد بودند و اکثرا دارای شغل آزاد بودند. بیشترین مواد مصرفی را به ترتیب شیره، تریاک، کریستال و هرویین تشکیل می داد. شیوه اصلی مصرف در 66/5 درصد موارد کشیدن، 32/8 درصد خوردن، 0/26 درصد تزریقی و 0/39 درصد انفیه بود. هیچگونه مورد استنشاقی و نوشیدنی گزارش نگردید. بیشتر افراد اولین ماده مصرفی را تریاک و سپس شیره ذکر نمودند. در این میان 60/2 درصد معتادان دارای سابقه ترک اعتیاد از قبل بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده لزوم انجام پژوهش های مشابه جهت توصیف و تحلیل اپیدمیولوژیک دقیق تر وضعیت اعتیاد در سطح استان و شهرستان های دیگر احساس می شود.

کلمات کلیدی:
اعتیاد، خصوصیات فردی، قوچان، ایران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_NUMS-JR_NUMS-3-4_003.html