CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثر عصاره ریشه سنبل الطیب بر اضطراب قبل از اعمال جراحی ارتوپدی

عنوان مقاله: بررسی اثر عصاره ریشه سنبل الطیب بر اضطراب قبل از اعمال جراحی ارتوپدی
شناسه (COI) مقاله: JR_NUMS-4-3_006
منتشر شده در مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

جواد شاهین فر - متخصص بیهوشی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.
حسین زراعتی - مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.
سعید شجاعی - کارشناس بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی درمانی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: اضطراب تاثیر منفی بر بهبودی و ترمیم بافت داشته و صرف انرژی روانی و جسمانی بسیار زیاد طی اضطراب می تواند موجب طولانی شدن زمان بستری در بیمارستان و تاخیر در ترخیص بیماران گردد. یکی از روش های کاهش اضطراب استفاده از گیاهان دارویی است که در مطالعه حاضر تاثیر عصاره ریشه سنبل الطیب بر اضطراب قبل از اعمال جراحی ارتوپدی مورد بررسی قرار می گیرد. مواد و روش ها: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی حاضر روی 60 بیمار ارتوپدی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد انجام گردید و بصورت تصادفی بیماران به دو گروه سنب لالطیب (کپسول سدامین 530 میلی گرمی) و گروه شاهد تقسیم شدند. اضطراب با استفاده از پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر، شب قبل از عمل جراحی در بخش ارتوپدی و صبح عمل جراحی در اتاق عمل اندازه گیری شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که در مرحله قبل از مداخله، نمره اضطراب در گروه مداخله برابر با 9/ 11 ± 3/ 46 و در گروه کنترل برابر با 5± 2/ 50 می باشد. در این مرحله تفاوت معنی داری بین نمره اضطراب در بین دو گروه وجود ندارد ( 30 / P=0 ). بعد از مداخله، نمره اضطراب در گروه مداخله به 9/ 8± 2/ 36 و در گروه کنترل به 1/ 6± 9/ 46 رسید که بین دو گروه از لحاظ این متغیر تفاوت معنی داری وجود دارد ( 005 / P=0). نتیجه گیری: سنبل الطیب در کاهش اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی موثر بوده و می تواند جایگزین مناسبی برای داروهای ضد اضطراب باشد.

کلمات کلیدی:
اضطراب، ریشه سنبل الطیب، عمل جراحی ارتوپدی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_NUMS-JR_NUMS-4-3_006.html