CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی مراکز آموزش درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان1390

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی مراکز آموزش درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان1390
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-11-1_006
منتشر شده در مجله علمی پژوهان در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمید بورقی - گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
مرضیه خدادادی - کارشناس ارشد MBA

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: بخشی مدارک پزشکی از مهمترین مراجع دستیابی به اطلاعات مربوط به بیماری افراد، چگونگی درمان آن ها و نحوه مدیریت و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی می باشد. ارزیابی کفایت و تناسب خدمات ارایه شده به بیمار با استفاده از مدارک پزشکی صورت می گیرد. این پژوهشی به منظور تعیین عملکرد بخشی مدارک پزشکی بیمارستان ها در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1390 انجام گرفت.مواد و روش ها: اینمطالعه به صورت توصیفی-مقطعی و با استفاده از چک لیست های روا وپایا از طریق مشاهده و مصاحبه انجام گرفت. در این مطالعه عملکرد بخشی مدارک پزشکی و واحدهای چهارگانه o در پنج بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت بین بیمارستان ها مقایسه ای صورت گرفت.یافتهها نتایج پژوهش نشان می دهد که بخشی اداری پزشکی بیمارستان بستا دارای بالاترین امتیاز عملکرد (91/2درصد)و بخش مدارک پزشکی بیمارستان بهشتی دارای کمترین امتیاز عملکرد (44/7 درصد) می باشد. نازلترین شاخصی مربوط به برخورداری از فضای مناسب و کافی در تمام واحدها می باشد. بحث و نتیجه گیری: برای بهبود عملکرد بخشی مدارک پزشکی موارد زیر توصیه می گردد. استفاده از نیروهای تحصیلی کرده و متخصص در رشته مدارک پزشکی، برگزاری کارگاه ها و دوره های بازآموزشی و ضمن خدمت برای پرسنل بخشی مدارک پزشکی و اختصاصی فضای و تجهیزات مناسب برای واحد های بخشی مدارک پزشکی،

کلمات کلیدی:
ارزیابی عملکرد، مراکز آموزشی درمانی ،مدارک پزشکی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_PSJ-JR_PSJ-11-1_006.html