CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله چگونگی رعایت مفاد منشور حقوق بیمار در اتاق عمل بیمارستان های آموزشی همدان در سال 1391

عنوان مقاله: چگونگی رعایت مفاد منشور حقوق بیمار در اتاق عمل بیمارستان های آموزشی همدان در سال 1391
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-13-2_003
منتشر شده در مجله علمی پژوهان در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

میترا زندیه - گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
اکرم پاکروپایروندی - دانشجوی اتاق عمل، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
بهزاد ایمنی - گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
سارا احمدی - دانشجوی اتاق عمل، مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: کیفیت خدمات و جلب رضایت مشتری از اولویت های سیستم درمانی است. رعایت حقوق بیماران از مواردی است که رضایت بیماران را در پی خواهد شد. لذا رعایت حقوق بیماران از اولویت های درمانی و ضرورتی اجتناب ناپذیر است، با توجه به این موضوع و اهمیت کنترل کیفیت مراقبت ها، این پژوهش با هدف تعیین چگونگی رعایت اجزای منشور حقوق بیمار توسط پرسنل هوشبری و جراحی بیمارستان های آموزشی همدان در سال 1391 اجرا گردید. روش کار این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی تمام پرسنل هوشبری و جراحی، اتاق عمل بیمارستان های آموزشی همدان در سال 1391 (205 نفر) انجام شد. اطلاعات لازم از طریق 4 چک لیست رعایت حقوق بیمار در بخش های : پذیرشی، اتاق جراحی (پرسنل هوشبری)، اتاق جراحی (پرسنل جراحی) و ریکاوری، جمع آوری گردید. هر یک از پرسنل 5 بار تحت مشاهده قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون کای دو استفاده شد. یافتهها: میانگین امتیاز رعایت حقوق بیمار در بخش های پذیرش، جراحی ( پرسنل هوشبری)، جراحی (پرسنل اتاق عمل) و ریکاوری به ترتیب 70 ، 56/3 ، 57 و 55 امتیاز کاملی چک لیست های مربوطه بود و در کل رعایت حقوق بیمار در حد متوسط (50/2) بود و نحوه رعایت حقوق بیمار، با جنسیت (0/03 =P) و بخشی ارایه مراقبت (0/01 =P) ارتباط معنا داری داشت. نتیجه گیری: رعایت حقوق بیمار دراتاق عمل بیمارستان های آموزشی شهر همدان در سال 91 در سطح متوسط بود و لازم است برای ارتقاء حقوق بیماران در اتاق عملی در زمینه های شناسایی افراد گروه درمانی، حفظ حریم بیمار، ارایه اطلاعات ضروری درمورد جراحی ، انتخاب شیوه بیهوشی توسط بیماراقدامات مناسب انجام شود.

کلمات کلیدی:
حقوق بیمار، اتاق عمل، مراقبت پرستاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_PSJ-JR_PSJ-13-2_003.html