CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی و مقایسه وب سایت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی همدان براساس شاخص های وب سنجی در سال 1393

عنوان مقاله: ارزیابی و مقایسه وب سایت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی همدان براساس شاخص های وب سنجی در سال 1393
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-13-3_005
منتشر شده در مجله علمی پژوهان در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

آرزو فرهادی - دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
محمد رضا امیری - مربی گروه اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکیف دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
سمیرا کرمی - کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
عسکر صفی پور افشار - مربی گروه اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: وب سایت یک منبع اطلاعاتی منتخب در عصر دیجیتال است. وب سایتهای دانشگاهی از مهم ترین ابزار ارتباطی جهت معرفی و برقراری ارتباط با دانشگاه ها در سطح ملی و بین المللی می باشند. بازبینی و ارزیابی منظم وب سایتها از جنبههای ساختاری و محتوایی و به دنبال آن مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آنها، راهبردی مناسب برای سیاستگذاری و تصمیم گیری به دست خواهد داد. هدف این پژوهشی ارزیابی و مقایسه وب سایت دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس شاخصی های وابسنجی در سال 1393 می باشد. روش کار: این پژوهش کاربردی به روش وب سنجی با استفاده از تحلیل پیوند و به صورت نوع توصیفی -مقطعی بود، که بر روی کلیه وب سایت دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1393 انجام گرفت. در این پژوهشی وب سایت دانشکده ها از نظر شاخص های مختلف وب سنجی با گرد آوری اطلاعات از موتور کاوش گوگل (Google) ارزیابی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار Excel استفاده شد. یافتهها: نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر رویت پذیری، دانشکده بهداشت با امتیاز (412) از نظر اندازه، دانشکده اسدآباد با امتیاز (27300) از نظر رتبه ترافیک، دانشکده پزشکی با امتیاز (108574)، از نظر فایل های غنی شده دانشکده دندانپزشکی با تعداد (354)، از نظر ضریب تاثیرگذاری وب دانشکده بهداشت با میزان (0/79) و از نظر رتبه بندی کلی وب سایت دانشکده اسدآباد با امتیاز (54823) حایز بالاترین رتبه گردیدند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت وب سایتها در اطلاع رسانی و حاکمیت فضای مجازی بر امور سازمان های آموزشی و پژوهشی، لازم است که مسیولان وب سایت ها، برنامه ریزی و اقدامات بیشتری در جهت ارتقاء کمی و کیفی وب سایت های واحد های خود نمایند.

کلمات کلیدی:
وب سنجی، تحلیل پیوندی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان، شاخص های وب سنجی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_PSJ-JR_PSJ-13-3_005.html