CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در بین متقاضیان دریافت گواهینامه شهر همدان با بهره گیری از تیوری رفتار برنامه ریزی شده در سال 1391

عنوان مقاله: فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در بین متقاضیان دریافت گواهینامه شهر همدان با بهره گیری از تیوری رفتار برنامه ریزی شده در سال 1391
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-13-4_006
منتشر شده در مجله علمی پژوهان در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

بابک معینی - دانشیار آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
وحید کفعمی - کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مرکز پژوهش دانشجویان، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
سعید بشیریان - استادیار آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
مجید براتی - استادیار آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، همدان ،ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: سوء مصرف مواد مخدر به عنوان یکی از مهم ترین چالش ها در زمینه سلامت فرد، خانواده و جامعه مطرح می شود. با توجه به نادیده انگاشتن خطرات ناشی از سوء مصرف مواد، در نظر گرفتن متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی که در معرضی مصرف مواد مخدر در حین رانندگی هستند، لازم به نظر می رسد. هدف این مطالعه تعیین فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف مواد در بین متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی شهر همدان با استفاده از تیوری رفتار برنامه ریزی شده بود. روش کار این مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی بود. 388 نفر از متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی از 6 آموزشگاه تعلیم رانندگی شهر همدان در فاصله زمانی تیر تا مرداد ماه 1391 به روشی نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های مبتنی بر تیوری رفتار برنامه ریزی شده جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون های آماری کای دو همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج ارتباط معنی داری بین تجربه سوء مصرف مواد و جنس (0/001 =P) و وضعیت تاهل نشان داد (0/046 > P). همچنین رابطه معنی داری بین تجربه سوء مصرف و قصد مصرف مواد مخدر، داشتن دوستان مصرف کننده مشروبات الکلی، مواد مخدر و داروهای درمان اعتیاد و تجربه مصرف مواد توسط خود فرد وجود داشت (0/05 > P)، آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد که هنجارهای انتزاعی (0/003 =P) و کنترل رفتاری درک شده (0/001 =P) پیش بینی کننده های بهتری برای قصد مصرف مواد در افراد بودند. نتیجه گیری: هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده می توانند به منظور پیش بینی رفتارهای پرخطر و تدوین برنامه های پیشگیری از سوء مصرف ماده مخدر در نظر گرفته شوند.

کلمات کلیدی:
سوء مصرف مواد، رفتار، قصد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_PSJ-JR_PSJ-13-4_006.html