CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله وضعیت بازیافت ضایعات پلیمری پلی اتیلن تری فتالات از پسماندهای شهر همدان در سال 1391

عنوان مقاله: وضعیت بازیافت ضایعات پلیمری پلی اتیلن تری فتالات از پسماندهای شهر همدان در سال 1391
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-14-1_006
منتشر شده در مجله علمی پژوهان در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد تقی صمدی - استادگروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
افسانه چاوشانی - دانشجوی دوره دکتری تخصصی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
فاطمه سمیعی - کارشناس ارشد بهداشت محیط،مرکز آموزش عالی بهزیستی و تامین اجتماعی ،دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: پلی اتیلن تری فتالات یکی از مهمترین ترکیبات پلاستیکی است که جهت تولید محصولات گوناگونی همانند فیبر و ظروف بسته بندی مواد غذایی بکار می رود. با توجه به پایداری پلاستیک ها در طبیعت و همچنین قابلیت استفاده مجدد از برخی ضایعات پلاستیکی تدوین برنامه ای جامع به منظور جمع آوری و بازیافت این مواد امری ضروری می باشد. روش کار: پژوهشی حاضر یک مطالعه مقطعی بوده که در سال 1391 در مناطق چهارگانه تحت پوشش شهرداری همدان انجام گرفته است. اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مقالات، سایت های معتبر، پرسشنامه و مصاحبه با مدیریت مواد زاید جامد و مدیریت سازمان بازیافت شهرداری شهر همدان بدست آمده است. جهت برآورد میزان پلیمر مور نظر در پسماند، مقدار کل ضایعات جمع آوری شده توسط بخش های دولتی، خصوصی و... مورد بررسی قرار گرفته و سپس متوسط میزان پلی اتیلن تری فتالات بازیافتی در هر ماه در شهر همدان محاسبه گردید. یافته ها: بر اساس نتایج حاصله 17/60 درصد از مواد زاید شهری شهر همدان از نوع زایدات خشک بوده که سهم ضایعات پلی اتیلن تری فتالات 0/99 درصد می باشد. همچنین با استفاده از فرایند بازیافت می توان به میزان 3160000 مگاژولی انرژی و 56100 دلار به ازای 51 تن ضایعات پلیمری در سرمایه ارزی صرفه جویی نمود. نتیجه گیری: بررسی ها نشان داد که روش بازیافت از مبدا دارای کارایی بسیار بالاتری نسبت به سایر روشهای مدیریتی جمع آوری ضایعات می باشد. در همین راستا آموزش شهروندان نیز تاثیر بسزایی در گسترش فرهنگ بازیافت خواهد داشت.

کلمات کلیدی:
پلی اتیلن تری فتالات،بازیافت ،زایدات خشک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_PSJ-JR_PSJ-14-1_006.html