CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تولیدات علمی در زمینه حقوق بیماران در عرصه بین المللی نمایه شده در پایگاه ISI-Web of Science بین سال های 2000 تا 2014

عنوان مقاله: بررسی تولیدات علمی در زمینه حقوق بیماران در عرصه بین المللی نمایه شده در پایگاه ISI-Web of Science بین سال های 2000 تا 2014
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-14-3_008
منتشر شده در مجله علمی پژوهان در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

پرویز پادمهر - مربی و عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور
رحیم علیجانی - دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور
محمد رضا امیری - مربی و عضو هیات علمی ،دانشکده پیراپزشکی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان،ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: یکی از شاخص هایی که نشان دهنده اهمیت یک موضوع می باشد، تولیدات علمی در آن موضوع تاریخ پذیرش مقاله: 1395/03/04 است. هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت تولیدات علمی در زمینه حقوق بیمار نمایه شده در پایگاه واژگان کلیدی Web of Science بین سالهای 2000 تا 2014 است. روش کار: روش پژوهش توصیفی مقطعی است که با رویکرد علم سنجی 347 عنوان تولیدات علمی نمایه قوه، سما حعوقی بیمار شده با موضوع حقوق بیمار در پایگاه Web of Science بین سالهای 2000 الی مارس 2014 که با استفاده - علم سنجی آه سا 5 موتور جستجوی این پایگاه بازیابی شده، مورد بررسی و با استفاده 5 آمار توصیفی، دادهها مورد تجزیه وب او ساینسی تولیدات عل و تحلیل قرار گرفت. یافتهها: بر اساس نتایج، 347 مدرک بازیابی شده، در 6 قالب منتشر شدهاند که در این میان 246 مدرک نویسنده مستول در قالب مقاله پژوهشی و 73 مدرک در قالب مقاله مروری و بقیه در سایر قالب ها به چاپ رسیدهاند. محمدرضا امیری، مربی و عضو هییت علمی، کشورهای ایالات متحده، انگلستان و آلمان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم تولید در این موضوع قراردارند. همچنین در میان مجلات، مجله American Journal of Comparative LAW و در میان پژوهشگرانansen, Nل بیشترین تعداد مقاله را در این زمینه به خود اختصاص داده بودند. از سال 2008 تولیدات علمیඛු * Telegram!M.R.Amirilib®Gmail.com:Jo نتیجه گیری: یکی از خلاعهای موجود در نقشه دانشی در ایران، فعالیت پژوهشی در حوزه حقوق بیمار است. از این رو نتایج این تحقیق می تواند به پژوهشگران در داخل کشور کمک نماید که از پیشرفتهایاین حوزه آگاهی بیشتر کسب کرده و حتی در پژوهشهای خود ارتباط علمی بیشتری با نویسندگان ایندانشکده پیراپزشکی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایراندر این زمینه سیر صعودی داشته است نتیجه گیری: یکی از خلاء های موجود در نقشه دانشی در ایران فعالیت پژوهشی در حوزه حقوق بیمار است . از این رو نتایج این تحقیق می تواند به پژوهشگران در داخل کشور کمک نماید که از پیشرفت های این حوزه آگاهی بیشتر کسب کرده و حتی در پژوهش های خود ارتباط علمی بیشتری با نویسندگان این حوزه برقرا رنمایند.

کلمات کلیدی:
حقوق بیمار، علم سنجی، وب آو ساینس، تولیدات علمی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_PSJ-JR_PSJ-14-3_008.html