CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله معیارهای ازدواج در زوجین شرف ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره ازدواجشهرستان تویسرکان در سال 1394

عنوان مقاله: معیارهای ازدواج در زوجین شرف ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره ازدواجشهرستان تویسرکان در سال 1394
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-14-4_005
منتشر شده در مجله علمی پژوهان در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهزاد غلامعلییی - دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
سمیه جمورپور - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
اصغر سوری - کارشناس بهداشت محیط، مرکز بهداشت شهرستان تویسرکان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
مختار سهیلی زاد - کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: ازدواج و تشکیل خانواده یکی از عوامل موثر در بهداشت روان و شیوه ی زندگی افراد محسوب میشود که نقش آن در کاهش نابسامانی های فردی و اجتماعی مشخص گردیده است. به منظور برنامه ریزی اصولی و بالابردن سطح آگاهی جوانان از معیارهای صحیح ازدواج، اطلاع از نظرات آنان ضروری است، لذا این مطالعه با هدف تعیین معیارهای ازدواج در زوجین شرف ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره ازدواج شهرستان تویسرکان در سال 1394 انجام شد.روش کار : مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی_تحلیلی بود که بر روی 204 نفر از زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره ازدواج، به روش نمونه گیری در دسترس و در سال 1394 انجام گرفت. ابزار پژوهش شامل فرم مشخصات فردی و پرسشنامه اولوی تبخشی ملاک های همسرگزینی PCSS بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 در سطح خطای کمتر از 05 / 0 انجام گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که از بین معیارهای ازدواج 183 نفر 89/5 درصد عشق و علاقه 179 نفر 87/7 درصد عفت و پاکدامنی و 177 نفر 86/8 درصد سلامت روانی را انتخاب کردند. زوجین ساکن مناطق شهری در سنین بالاتر ازدواج نمودند. بین معیارهای درآمد و شغل با جنس زوجین ارتباط معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: برگزاری کلاسهای آمادگی ازدواج به صورت هدفمند و با شناسایی دقیق نیازهای آموزشی گروه هدف و در زمان مناسب به منظور ایجاد نگرش صحیح در معیارهای انتخاب همسر لازم می باشد

کلمات کلیدی:
معیارهای ازدواج، مرکز مشاوره، زوجین در شرف ازدواج

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_PSJ-JR_PSJ-14-4_005.html