CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثر نمودارهای رنگی در ارایه اطلاعات مالی پچیده برای انواع تصمیمات مالی

عنوان مقاله: اثر نمودارهای رنگی در ارایه اطلاعات مالی پچیده برای انواع تصمیمات مالی
شناسه (COI) مقاله: JR_QJMA-3-11_002
منتشر شده در فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی در سال ۱۳۸۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محسن خوش طینت - دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
مهتاب روح نیا - کارشناس ارشد حسابداری

خلاصه مقاله:
مسیولیت حسابداران رفتاری فراتر از اندازه گیری طبقه بندی و تلخیص ساده داده ها جهت تهیه گزارشهای مالی به منظور استفاده دیگران بوده و هدف اصلی از تهیه گزارش های ح سابداری متاثر کردن رفتارها در جهت برانگیختن اقدامات مطلوب است از این رو موضوعاتی نظیر توسعه ارتباط، افزایش دقت قضاوت و پردازش اطلاعات توسط انسان و تسهیل امر تصمیم گیری مالی مورد توجه بسیاری از محققان حسابداری قرار گرفته و موجب شده تا مطالعاتی در جهت بهبود مجموعه اطلاعات ارایه شده برای استافده از داده های مالی طراحی و اجرا گردد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیرات استفاده از نمایش ارزشمند نمودارهای رنگی با در نظر گرفتن این موضوع که بکارگیری اشکال گرافیکی، به عنوان یکی از روشهای نمایش داده های مالی ابزار موثر و آشنایی است صورت گرفت. بررسیها نشان دادند که فاکتورهایی نظیر جنسیت، ویژگی های فردی، فرهنگی و روانشناسی افراد پیچیدگی و نوع تصمیم گیری همگی بر موثر بودن استفاده از رنگها دخالت دارند بنابراین تحقیق حاضر به اثرات استفاده از نمودارهای رنگی برای نمیاش داده ها و اطلاعات حسابداری در شرایط رویارویی با اطلاات پیچیده د رمقابل ساده و همچنین در مورد دقت تصمیم گیری خانمها در مقایسه با آقایان می پردازد تا با استفاده از یافته ای تحقیق و پژوهشهای صورت گرفته، امکان دستیابی به مقصود نهایی که هماه تهیه اطلاعات با بیشترین درجه انطباق با موضوع محیط تصمیم گیری و ویژگی های تصمیم گیرندگان است از سوی تهیه کنندگان اطلاعاتی با ایجاد سیستم و نرم افزارهای اطلاعاتی مناسب فراهم آید. نوع تصمیم گیری در این تحقیق به صورت پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها از سوی آزمودنی ها به کمک اطلاعات فراهم شده به شکل نسبتهای مالی و در قالب نمودارهای ستونی می باشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق، حاکی از آن است که نمایش اطلاعات مالی شرکتها به صورت نمودارهای رنگی، در زمانیکه پیچیدگی اطلاعات زیاد بود موجب کاهش خطاهای تصممی گیری و افزایش دقت پیش بینی افراد شرکت کننده در مطالعه شد همچنین نتایج نشان دادند که خانمها بیش از آقایان از منافع تفکیک و ساختاربندی اطلاعاتی به کمک رنگها، در قضاوتهای خودبهره برده و در مقایسه با زمان استفاده از اطلاعات غیر رنگی دچار خطاهای کمتری شدند.

کلمات کلیدی:


صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_QJMA-JR_QJMA-3-11_002.html