CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله موانع پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری در ایران

عنوان مقاله: موانع پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری در ایران
شناسه (COI) مقاله: JR_QJMA-8-27_004
منتشر شده در فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی در سال ۱۳۸۹
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی رحمانی - استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا
شراره علیپور - دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا

خلاصه مقاله:
هم اکنون بیش از 100 کشور استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی را به طورکامل پذیرفته اند یا اینکه استفاده از آن را مجاز شناختهاند. سازمانهای بینالمللیمانند سازمان ملل متحد، اتحادیهی اروپا، سازمان توسعه و هماهنگی اقتصادی نیز جهت ارزیابی پروژهها و اعطای وام، بورسهای خارجی جهت پذیرش و عرضه یسهام شرکتهای خارجی و در نهایت سرمایه گذاران خارجی برای درک بهتر از صورتهای مالی کشورهای مختلف و امکان مقایسهی آنها بدون صرف هزینه وزمان زیاد به یک معیار مشترک و هماهنگ نیاز دارند که استانداردهای بینالمللی توانسته است این نیاز را تامین کند و عملا تبدیل به زبان مشترک گزارشگری مالیشود. علیرغم تمام مزایای پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری موانعی نیز بر سر راه هماهنگسازی وجود دارد، از جمله اینکه حسابداری با اقتصاد و سیاست هرکشور عجین شده است.در این پژوهش با مطالعه و بررسی موانع موجود در سایر کشورها، پرسشنامهای طراحی و از دوگروه حرفهای و دانشگاهی نظرخواهی شد. در مجموع 200 پرسشنامهتوزیع گردید که در نهایت 120 پرسشنامه جهت تحلیل استفاده گردید. 12 عامل در این پرسشنامه به عنوان مانع پذیرش درایران مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل دادهها10 عامل را به عنوان مانع در پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری نشان می دهد که به ترتیب اهمیت عبارتند از عدم آموزش استانداردهای بینالمللی دردانشگاهها، عدم حضور موثر در مجامع حرفهای حسابداری و بازارهای مالی، عدم گسترش بازار سرمایه به عنوان یک بورس بینالمللی و موانع سرمایهگذاری خارجیدر ایران، سیستم و قوانین مالیاتی کشور، پایین بودن سطح مبادلات بینالمللی به خصوص از لحاظ تامین منابع مالی، نگرانی از عدم درک کامل ذینفعان ناشی ازتغییرات، فقدان زیرساختهای اقتصاد توسعه یافته مانند بازارهای متشکل در کشور و تفاوت محیط کسب و کار، ساختار سرمایه و مالکیت در کشور، فقدان آشناییحسابداران (تهیهکنندگان اطلاعات)، استفادهکنندگان و حسابرسان با استانداردهای بینالمللی حسابداری، نفوذ برخی از شرکتهای بزرگ و بانکها در کشور.همچنین دو عامل بالا بودن هزینهی هماهنگی و اجرای تغییر و انتقال از استانداردهای ملی به استانداردهای بین المللی و ساختار و ویژگیهای فرهنگی در کشور مورد تایید قرار نگرفتند.

کلمات کلیدی:
دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_QJMA-JR_QJMA-8-27_004.html