CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی توانایی مولفههای جریان وجه نقد عملیاتی درپیش بینی سودهای آتی

عنوان مقاله: بررسی توانایی مولفههای جریان وجه نقد عملیاتی درپیش بینی سودهای آتی
شناسه (COI) مقاله: JR_QJMA-9-31_004
منتشر شده در فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدقسیم عثمانی - استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
محمد حسن نامدار - کارشناس ارشد حسابداری

خلاصه مقاله:
براساس استاندارد حسابداری شماره 2 ایران استفاده از هر دو روش مستقیم و غیر مستقیم در گزارشگری جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی مجاز میباشد. باوجود تشویق به استفاده از روش مستقیم، این قدرت انتخاب موجب گردیده که شرکتهای ایرانی در گزارشگری مالی خود، از روش غیرمستقیم در تهیه صورتجریان وجوه استفاده نمایند و به جای افشای مولفههای جریان وجه نقد عملیاتی، تنها خالص جریان نقد عملیاتی را نمایش میدهند. استفاده از روش غیرمستقیم میتواند بااصول عمومی مربوط به تهاتر کردن دریافتها و پرداختهای وجه نقد در تهیه صورت جریان وجوه نقد در تضاد باشد. اصول عمومی که توسط هیات تدوین استانداردهای حسابداری بینالمللی 2007 در این زمینه توصیه گردیده عبارت است از: در صورت جریان وجوه نقد، تهاتر دریافتها و پرداختهای وجوه نقد تنها در صورتیکه ارایه جریان وجوه نقد به صورت ناخالص دارای محتوای افزایندهی اطلاعاتی نباشد، مجاز می باشد. از این رو در این پژوهش به بررسی محتوای اطلاعاتی مولفههای جریان وجه نقد عملیاتی، از طریق آزمون توانایی این مولفهها در پیش بینی سودهای آتی شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده، تا از این طریق به مدیران شرکتها و قانون گذاران در تنظیم دامنه و الزامات نحوه ارایه صورت جریان وجوهنقد و به سرمایهگذاران در برآورد سودهای آتی یاری رساند. نتایج تحقیق بیانگر این است که افشای اطلاعات مولفههای جریان وجه نقد عملیاتی (روش مستقیم گزارشگری) اطلاعات مرتبطتری را برای تصمیمگیری ارایه میدهد و دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی میباشد.

کلمات کلیدی:
مولفههای جریان وجه نقد عملیاتی، روش مستقیم و روشغیرمستقیم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_QJMA-JR_QJMA-9-31_004.html