CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر کیفیت زنذگی کاری بر شکل گیری رفتار تسهیم دانش در یک مرکز مخابراتی در ایران

عنوان مقاله: بررسی تاثیر کیفیت زنذگی کاری بر شکل گیری رفتار تسهیم دانش در یک مرکز مخابراتی در ایران
شناسه (COI) مقاله: JR_TD-12-47_002
منتشر شده در فصلنامه تخصصی رشد فناوری در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید مهدی حسینی سرخوش - دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
پیمان اخوان - دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
محسن گرمابدری - دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
تسهیم دانش مولفه های کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در محیط متلاطم امروزی می باشد. تسهیم دانش اثربخش میان کارکنان می تواند به طور قابل ملاحظه ای بر عملکرد سازمان ها تاثیر بگذارد. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر شکل گیری رفتار تسهیم دانش در یک مرکز تحقیقاتی در ایران م یباشد. این تحقیق یک تحقیق توصیفی و به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. به منظور جمع آوری داده های تحقیق، پرسشنامه ای جهت سنجش کیفیت زندگی کاری، نگرش، قصد و رفتار تسهیم دانش مبتنی بر تحقیقات گذشته تدوین و در جامعه هدف توزیع گردید. تجزیه و تحلیل 317 پرسشنامه تکمیل شده و معتبر نشان داد کیفیت زندگی کاری اثر مثبت و معناداری بر نگرش و رفتار تسهیم دانش کارکنان در سازمان مورد مطالعه دارد. همچنین نگرش به تسهیم دانش عاملی موثر در تقویت قصد تسهیم دانش بوده و قصد تسهم دانش نیز به نوبه خود بر رفتار واقعی تسهیم دانش اثر می گذارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که در میان ابعاد کیفیت زندگی کاری، قانون گرایی موثرترین عامل در تسهیم دانش است. در نهایت با توجه به یافته های تحقیق توصیه های کاربردی به مدیران و دست اندرکاران حوزه دانش و پیشنهاداتی به محققان آتی جهت پوشش شکاف های تحقیق حاضر ارایه شد.

کلمات کلیدی:
تسهیم، کیفیت زندگی کاری، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، مراکز تحقیقاتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_TD-JR_TD-12-47_002.html