CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسى پراکندگى برخى بیمارى هاى واگیردار براساس سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در استان چهارمحال و بختیارى

عنوان مقاله: بررسى پراکندگى برخى بیمارى هاى واگیردار براساس سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در استان چهارمحال و بختیارى
شناسه (COI) مقاله: JR_TEB-1-2_006
منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

روح الله قائدامینی اسدآبادی - گروه مدیریت خدمات بهداشتى و درمانى، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکى بقیه الله (عج)، تهران، ایران
شهرام توفیقی - گروه مدیریت خدمات بهداشتى و درمانى، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکى بقیه الله (عج)، تهران، ایران
حبیب الله قائدامینی - گروه مدیریت خدمات بهداشتى و درمانى، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکى بقیه الله (عج)، تهران، ایران.
فاطمه عزیزیان - گروه مدیریت خدمات بهداشتى و درمانى، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکى بقیه الله (عج)، تهران، ایران.

خلاصه مقاله:
مقدمه: مکان یابى پراکنش بیماریها براساس سیستم اطلاعات جغرافیائى (GIS) زیربنای برنامه ریزی درزمینه مدیریت اطلاعات سلامت و یکى از مقولات اساسى درتوسعه فناورى هاى نوین درطب پلیس مىباشد. هدف این مقاله بررسى پراکندگى برخى بیمارى هاى واگیردار براساس سامانه اطلاعات جغرافیائى(GIS) در استان چهارمحال و بختیارى بوده است. مواد و روش ها: این مطالعه اکتشافى در استان چهارمحال و بختیارى انجام شد. در ابتدا پایگاه هاىگسترش بیمارى هاى واگیردار و موقعیت جغرافیائى آنها با استفاده از GPS تعیین و جهت تهیه پایگاه داده ها بصورت دیجیتال به رایانه انتقال یافت. سپس با بهره گیرى از مدل رابطه موجودیت، پایگاه داده ها بیمارى هاى واگیردار در محیط GIS طراحی شد و با استفاده از نرم افزار ArcGIS9.3، بیماری هایواگیردار و پراکنش آن در استان مورد تجزیه و تحلیل مکانى قرارگرفت و نقشه هاى رقومى آن تهیه گردید.یافته ها: بیماریهاى واگیردار مطرح مشخص گردید و عوامل موثر بر پراکنش محیطى، انواع بیمارىهاى واگیردار شایع در استان، و همچنین موقعیت ایستگاه هاى پراکنش بیمارى ها تعیین شد. پراکنشبیمارى هاى واگیردار و ارتباط آن با سایر مولفه هاى سلامت درمحیط GIS طراحى و نقشه هاى رقومى پراکنش با مقیاس 1:4,000,000 تهیه و استخراج گردید و پهنه بندى بیمارى هاى واگیردار شایع در استان چهارمحال و بختیارى مشخص گردید.نتیجه گیری: GIS در پهنه بندى بیمارى هاى واگیردار، نمایشگر توزیع بیماریها در مناطق مختلف جغرافیائى است و توجه مدیران سلالامت استان چهار محال و بختیارى به پراکنش بیمارى ها بر اساس GIS براى توسعه زیرساخت هاى مدیرتى ضرورى است. این سامانه اطلاعات لازم در خصوص برنامه ریزى، تصمیم گیرى سریع، درست و بهنگام در عرصه سلامت را جهت پیش بینى ها و تعیین روابط مکانىبیماریهاى واگیردار در اختیار مدیران سلامت ناجا قرار مى دهد.

کلمات کلیدی:
مکانیابى، بیماریهاى واگیردار،چهارمحال و بختیارى، GIS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_TEB-JR_TEB-1-2_006.html