CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیکی به روش کنترل فازی در سیستم های قدرت چندماشینه با کاربرد TCSC

عنوان مقاله: بهبود پایداری دینامیکی به روش کنترل فازی در سیستم های قدرت چندماشینه با کاربرد TCSC
شناسه (COI) مقاله: JR_TJEE-45-2_001
منتشر شده در فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید اباذری - استادیار، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه - شهرکرد شهرکرد ایران
صادق قایدی - دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه - شهرکرد شهرکرد ایران

خلاصه مقاله:
پایداری و میرایی نوسانات در سیستم های قدرت به هنگام وقوع خطا، عامل مهمی است که توجه زیادی از طراحان سیستم قدرت را بهخود معطوف مینماید. توسط پایدارساز سیستم قدرت (PSS) می توان در میرایی نوسانات در اثر اغتشاشات کوچک عمل نمود. سیستم های انتقالجریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS) در سیستم های قدرت نیز می تواند در بهبود پایداری دینامیکی یا میرایی نوسانات با فرکانس کم موثر باشند.یکی از عناصر FACTS ، TCSC است که با تغییر راکتانس موثر خط می تواند بهسرعت، در میرایی نوسانات کمک نماید. در این مقاله از TCSC دربهبود پایداری دینامیکی با طراحی یک کنترل کننده مناسب که از روش های فازی بهره می گیرد، استفاده شده است. در روش پیشنهادی نیازی بهتنظیم پارامترها وجود ندارد و به صورت on-line کنترل کننده می تواند در میرایی نوسانات کمک کند. نتایج شبیه سازی، قدرت کنترل کننده TCSCبه روش کنترل فازی را در میرایی مناسب نوسانات در یک سیستم قدرت تک ماشینه متصل به شین بی نهایت (SMIB) و سیستم چندماشینه (9باس IEEE) نشان می دهد.

کلمات کلیدی:
؛TCSC، کنترل کننده فازی، پایداری دینامیکی، سیستم های چندماشینه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_TJEE-JR_TJEE-45-2_001.html