CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثر پارامترهای شدت جریان خوراک و میزان جاذب در خشک کردن حلالهای آلی

عنوان مقاله: بررسی اثر پارامترهای شدت جریان خوراک و میزان جاذب در خشک کردن حلالهای آلی
شناسه (COI) مقاله: KBDC01_008
منتشر شده در اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی محمد طاهری - دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، امیدیه، ایران
علی کارگری - دکتری مهندسی شیمی، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ماهشهر، ایران

خلاصه مقاله:
خشک کردن یا زدودن آب حلال از حلالهای آلی از اهمیت ویژه ای در صنعت و تحقیقات برخوردار است. عموماً وجود آب در حلالهای آلی، هر چند به میزان کم، باعث بروز مشکلات جدی در کاربرد آنهامیشود. فرآیند اصلی در این کار تقطیرهای ساده یا ویژه میباشد. اما در بسیاری از مواقع حذف مقادیر کم باقیمانده آب بژه کمژک تقطیر امکانپذیر نیست و در برخی مواقع وجود نقاط آزئوتروپ این کار راغیرممکن خواهد ساخت. در این تحقیق هدف اصلی حذف مقادیر باقیمانده آب در حلال قطبی اتانول که دارای نقطژه آزئوتروپ می - باشد، بود. در این پژوهش با به کار بردن روش جذب سطحی خشژککردن اتانول توسط جاذب زئولیت 3A مورد بررسی قرار گرفت . در این تحقیق اثر پارامترهژای شژدت جریژان خوراک و میزان جاذب بررسی شد. نتایج نشان داد که با کاهش شدت جریان خوراک، نقطهشکست منحنی جذب به صورت قابل توجهی در زمانهای بیشتری اتفاق افتاده است و این نکتهی مثبتی میباشد. تقریباً می توان یک ارتباط خطی بین شدت جریان خوراک زمان شکست منحنی مشاهدهنمود.

کلمات کلیدی:
آبگیری اتانول، خشک کردن حلال، زئولیت 3A ، جذب سطحی.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-KBDC01-KBDC01_008.html