CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی عملکرد شرکت های پخش با استفاده از روش ارزیابی متوازن (مورد شرکت پخش گلرنگ )

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد شرکت های پخش با استفاده از روش ارزیابی متوازن (مورد شرکت پخش گلرنگ )
شناسه (COI) مقاله: KHOMEINFINANCE01_022
منتشر شده در همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی در سال ۱۳۸۹
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمیدرضا محمودی - دانشجوی دکترای مدیریت اجرائی

خلاصه مقاله:
ارزیابی عملکرد یکی از مباحث گسترده ای است که دامنه وسیعی از رشته ها و صاحب نظران بر آن اثرگذار بوده اند . امروزه و در عصر اطلاعات، سازمانها نیازمن د ارزیابی کلیه ابعاد مالی و غیرمالی سازمان خود هستند . بدین منظور چهارچوب ها و مدل های مختلفی جهت ارزیابی عملکرد توسعه داده شده اند . مدل های سیک و تاتل، ماتریس عملکرد، نتایج و تعیین کننده ها، هرم عملکرد، ارزیابی متوازن، فرآیند کسب و کار و ... از این جمله هس تند. در این پژوهش مدلی برای ارزیابی عملکرد در شرکتهای پخش پیشنهاد شده است . مبنای این مدل روش ارزیابی متوازنBSC) است. بر اساس این مدل پس از شناسایی و واضح ساختن ماموریت و چشم انداز سازمان، اهداف سازمان در هر یک از چهار دیدگاه پیشنهادی ارزیابی متوازن - ما لی، مشتری، فرآیند داخلی و رشد و یادگری – تعریف شده است و سپس معیارهای موفقیت، شاخص ها و سنجه های مناسب برای هر هدف تعیین می شوند و در نهایت مدل ارائه شده در شرکت پخش گلرنگ پیاده سازی شده است و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است . به واسطه بکارگیری این مدل در این شرکت در هر یک از چهار دیدگاه ارزیابی متوازن اهدافی تعیین شده اند و بر اساس این اهداف در دیدگاه مالی 3 سنجه، در دیدگاه مشتری 5 سنجه، در دیدگاه فرآیند داخلی 2 سنجه و در دیدگاه رشد و یادگیری 6 سنجه برای ارزیابی انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از ارزیابی این سنجه ها موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت شده و فرصت های بهبود مناسبی را فراهم آورده است

کلمات کلیدی:
شرکت پخش ، توزیع، فرآیند، مشتری، سنجه، اندازه گیری ، ارزیابی عملکرد ، ارزیابی متوازن، شاخص

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-KHOMEINFINANCE01-KHOMEINFINANCE01_022.html