CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عناصر سنگین Cu, Fe, Zn, Mn, Hg, Cd در عضله، ابشش و کبد ماهی شوریده (Otolithes rubber) بومی منطقه بوسیف، سواحل خوزستان

عنوان مقاله: بررسی عناصر سنگین Cu, Fe, Zn, Mn, Hg, Cd در عضله، ابشش و کبد ماهی شوریده (Otolithes rubber) بومی منطقه بوسیف، سواحل خوزستان
شناسه (COI) مقاله: KMSU01_047
منتشر شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی قربانی رنجبری - دکترای حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کازرون ،ایران
زهرا قربانی رنجبری - دکترای حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کازرون،ایران
نازنین قربانی رنجبری - دکترای حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کازرون ،ایران

خلاصه مقاله:
تحولات ایجاد شده در بخش های صنعتی و کشاورزی و ارتقاء سطح زندگی بشر در دهه های اخیر، کاربردفلزات سنگین را در زمینه های مختلف اجتناب ناپذیر نموده و مقادیر ان درماهی به عنوان یکی از زنجیره های غذایی انسان تجمع می یابد این بررسی درفصل زمستان سال 1392 به منظور بررسی عناصر سنگین اهن، مس،روی،جیوه،کادمیوم ومنگنز در عضله،آبشش و کبد ماهی شوریده(Otolithesrubber) درمنطقه بوسیف، سواحل خوزستان انجام شد. به منظور این بررسی 41 نمونه ماهی شوریده در زمستان سال 1392 از سواحل خوزستان برداشت گردید که پس از آماده سازی و هضم شیمیایی نمونه های ماهی، مقدار فلزات سنگین از روش هضم مرطوب به کمک دستگاه perkin Elemer4100 انجام شد. نتایج به دست آمده با نرم افزار 17 SPSS درسطح(p<0/05) ارزیابی شد. نتایج این تحقیق نشان داد غلظت آهن به ترتیب بیش از کادمیوم روی، منگنز، مس و جیوه در بافت های مختلف ماهی شوریده بود(p<0/05) همچنین مشخص شد غلظت عناصر سنگین در آبشش بیشتر از کبد و عضلات می باشد، اختلاف معنی داری بین آنها وجود دارد(p<0/05) فلز کادمیوم و منگنز نیز در عضله ، کبد وابشش ماهی شوریده اختلاف معنی داری داشت(p<0/05) مقایسه نتایج به دست آمده از اندازه گیری فلزات سنگین بااستاندارد بین المللی WHOبیانگر آلودگی ماهی شوریده مورد مطالعه به آهن می باشد.

کلمات کلیدی:
شوریدهف عناصر سنگین، آهن، استاندارد بین المللی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-KMSU01-KMSU01_047.html