CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تجزیه زیستی پیرن با استفاده از کشت مخلوط باکتری های جداشده از رسوبات دریایی آلوده به نفت

عنوان مقاله: تجزیه زیستی پیرن با استفاده از کشت مخلوط باکتری های جداشده از رسوبات دریایی آلوده به نفت
شناسه (COI) مقاله: KMSU01_132
منتشر شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

صدیقه سواد - سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مسعود فلاح پور - سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

خلاصه مقاله:
هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر فیبرینوژن و برخی فاکتورهای خونی در دانشجویان غیر ورزشکار بود. روش تحقیق: بدین منظور 15 نفر از دانشجویان دختر غیر ورزشکار دانشگاه آزاد آبادان با میانگین سنی 1/1± 19/7 سال، با استفاده از روش تصادفی هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی ها به مدت 12 هفته و هر هفته سه جلسه در تمرینات هوازی شرکت کردند. فاکتورهای فیبرینوژن، تری گلیسرید، کلسترول، لیپوپروتئین کم چگال(LDL) و لیپوپروتئین پر چگال(HDL) با استفاده از نمونه های خونی مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفت. از روش آماری t همبسته در سطح 0/05-α برای آزمون فرض ها استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تمرینات هوازی باعث کاهش معنی داری فیبرینوژن (0/015-p) تری گلیسرید(0/002-P) و کلسترول (0/001-P) در آزمودنی ها شد. اما در مقدار فشار خون سیستولی، فشار خون دیاستولی، لیپو پروتئین کم چگال(LDL) لیپو پروتئین پر چگال(HDL) آزمودنی ها تقاوت معنی داری ایجاد نکرد. بحث و نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان داد که شرکت منظم در تمرینات هوازی از طریق کاهش برخی شاخص های التهابی مثل فیبرینوژن،ممکن است باعث کاهش خطرات قلبی- عروقی شود.

کلمات کلیدی:
فیبرینوژن، تری گلیسرید، کلسترول،LDL ، HDL

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-KMSU01-KMSU01_132.html