CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله توسعه پژوهشهای بینرشتهای در آموزش عالی

عنوان مقاله: توسعه پژوهشهای بینرشتهای در آموزش عالی
شناسه (COI) مقاله: KPIP10_064
منتشر شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهام حیدری - دکترا مدیریت آموزشی. بورسیه دانشگاه شیراز
رحمت اله مرزوقی - دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:
نظام آموزش عالی در رشد و ارتقاء سطح کیفیت پژوهش و در نتیجه تولید علم در هر کشوری نقش به سزایی دارد ؛ بنابراین رویکرد و جهتگیری اتخاذ شده به وسیله نظامهای آموزش عالی در عرصههای مختلف بهویژه پژوهش می تواند در پیشرفت هر کشوری موثر باشد. ازآنجاکه مسایل و رفع نیازهای هر جامعهای آنچنان پیچیده و درهمتنی ده است که حل آن نیازمند جامعنگری و استفاده از علوم مختلف است، امروزه پژوهشهای تک بعدی که صرفا0 مسایل را از نگاه یک علم بررسی میکند و تمایل به حل آن دارد، پاسخ گوی رفع نیاز و حل مسایل جامعه نیست. در این شرایط ضرورت انجام پژوهشهای بینرشتهای احساس میشود. چرا که پژوهشهای بینرشتهای میتواند مرز بین دانش و رشته های مختل ف را با همکاری و مشارکت متخصصان و پژوهشگران در علوم مختلف درنوردد و با رویکرد همه جانبه نگر به حل مسایل گریبان گیر جامعه بپردازد. بررسیها نشان میدهد که وضعیت انجام پژوهشهای بینرشتهای در کشور ما نامساعد است. لذا در این پژوهش ضمن بررسی وضعیت پژوهشهای دانشگاهی و بهویژه پژوهشهای بینرشتهای، ماهیت پژوهش های بینرشتهای نیز مورد بررسی قرار میگیرد و در راستای توسعه و بسترسازی برای اجرای این نوع پژوهش ها ، الزامات و ایجابات توسعه پژوهشهای بینرشتهای در نظام آموزش عالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی:
آموزش عالی، رویکرد بینرشتهای، پژوهشهای بینرشتهای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-KPIP10-KPIP10_064.html