CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه بین خلاقیت شخصی، کارآفرینی و مهارتهای ذهنی

عنوان مقاله: رابطه بین خلاقیت شخصی، کارآفرینی و مهارتهای ذهنی
شناسه (COI) مقاله: KPIP10_286
منتشر شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا کیوانی - دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد
ایمان حسنوند - کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین مهارت های ذهنی و خلاقیت کارآفرینی شخصی زنان اصفهان است. مواد و روش ها : این پژوهش یک مطالعه توصیفی می باشد. جامعه آماری 115 نفر بازی کن هندبال زن بو به منظور تجزیه و تحلیل رابطه مهارت های ذهنی با خلاقیت شخصی است و از 2 پرسشنامه استفاده شده ، اولی: پرسشنامه مهارت های ذهنی، (OMSAT به منظورمهارت های ذهنی ) پرسشنامه دوم خلاقیت Randsyp برای خلاقیت فردی زنان بازیکنان هندبال است و برای آزمایش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای Combach استفاده شده. ضریب 85 برای اولین پرسشنامه و 96 در مورد پرسشنامه دوم اس . ماندگاری پرسشنامه ها در مورد پرسشنامه اول 83 است و برای پرسشنامه دوم 87 است. نتایج و بحث: نتایج پژوهش نشان داده که مولفه تنش (استرس) مهارت های ذهنی در بالاترین امتیاز در بازیکنان زن هندبال است و تحریک، برانگیختگی، تمرکز، تمرکز دوباره، تصور و تمرین ذهنی، رابطه معناداری با خلاقیت شخصی دارد و تفاوت معنی داری بین سطح مهارت های ذهنی بر اساس سن و فعالیت صفات جمعیتی وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش ها نشان داد که مهارت های ذهنی در انگیزه ، کنترل کردن نگرانی ، برانگیختگی (هیجان) ، تمرکز ، تمرکز دوباره، تصور، تمرین ذهنی و برنامه ریزی، رابطه معنی داری با خلاقیت شخصی دارند . این نتیجه گیری با تیوری خلاقیت روانشناس انسانیت در تضاد است. این نظریه اظهار داشته که خلاقیت، از تعامل افراد سالم و آنهایی که همراه با محیطی سالم آموزش دیده اند، به دست آمده و نشان داده که خلاقیت شامل ایجاد شدن توانایی طبیعی آزادی از طریق از بین بردن نیروهای بازدارنده می باشد. همانطوریکه در این پژوهش ارتباط معنی داری بین خلاقیت و واکنش به استرس وجود نداشت.

کلمات کلیدی:
مهارتهای ذهنی، خلاقیت شخصی، بازیکنان هندبال ز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-KPIP10-KPIP10_286.html