CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مکان یابی پارک عمومی در محدوده روددره درکه در راستای توسعه گردشگری وتقویت اقتصاد آن (با استفاده از GIS )

عنوان مقاله: مکان یابی پارک عمومی در محدوده روددره درکه در راستای توسعه گردشگری وتقویت اقتصاد آن (با استفاده از GIS )
شناسه (COI) مقاله: KPIP10_307
منتشر شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

طاهر پریزادی - استادیار و عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران
اعظم داودی - دانشجوی کارشناسی ارشد محیطزیست شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حامد معصومی - دانشجوی کارشناسی ارشد محیطزیست شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
محدوده روددره درکه دارای توان های زیادی همچون دسترسی های مناسب، دید و منظرطبیعی به شهر تهران، داشتن طبیعت جذاب برای گروه های عمده اجتماعی و... می باشد. اما در چند سال گذشته نه تنها از این رود دره بخصوص توان های گردشگری آن به درستی استفاده نشده؛ بلکه نا امنی، حاشیه نشینی، معضلات فرهنگی در آن ایجاد شده است و در نتیجه، باعث ناشناخته ماندن بخش زیادی از پتانسیل های تفریحی منطقه، عدم استفاده اصولی از زمین و ... شده است .در این پژوهش برآنیم تا با مکانیابی پارک عمومی، گامی درجهت استفاده از این توان ها، توس عه گردشگری و تقویت اقتصاد روددره درکه (به عنوان یکی از عناصر ساختار اکولوژیکی شهر تهران) برداریم برای این کار در محیط ( GIS (با استفاده از مدل فازی و شاخص های فیزیکی شیب، ارتفاع، سنگ بستر، خاک، گسل، فاصله از رودخانه، فاصله ازکاربری مسکونی، فاصله ازکاربری فضاسبز، مکان مناسب برای ایجاد پارک عمومی تعیین شده است که برای پیاده سازی عملگر فازی در محیط GIS پس از تعریف نمودن مقدار عضویت فازی برای هریک از پارامترها، برای تعیین مقدار عضویت فازی از روش خطی استفاده گردید سپس لایه های وزن دار شده روی هم گذاشته شد و در نهایت مناسب ترین پهنه در نقشه نهایی نشان داده شد. نتایج این بررسی نشان داده است که مناسب ترین مکان برای ایجاد پارک عمومی، در نزدیکترین فاصله به منطقه 1 شهر تهران و قسمت ابتدایی رود، یعنی در مجاورت محدوده مسکونی دره درکه می باشد که مدیرانو برنامه ریزان شهر می توانند با تخصیص این محدوده به پارک عمومی به توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد محدوده روددره درکه کمک کنند.

کلمات کلیدی:
گردشگری، روددره درکه، پارک عمومی، مدل فازی، GIS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-KPIP10-KPIP10_307.html