CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اسطورهی تثلیث هندو

عنوان مقاله: اسطورهی تثلیث هندو
شناسه (COI) مقاله: LPMCONF01_0269
منتشر شده در کنگره بین المللی زبان و ادبیات در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

اشرف عصاری - دبیر آموزش و پرورش، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

خلاصه مقاله:
اسطوره تفکر و واکنش انسان نخستین دربارهی وقوع حوادث طبیعی است. عکسالعمل آنها نسبت به حوادث همراه با ترس بوده است و همین باعث میشد برای هر پدیدهای خدایی فرض کنند تا با پناه بردن به آن از شر حوادثایمن شوند و بهاینترتیب داستانهایی دربارهی خدایان جاودان قوم که متضمن روایت یک آفرینش است به وجود میآمد. در این مقاله کوشیدهایم ایدهی خدایان سهگانهی هند را بررسی نماییم و نمادهای این خدایان را در آیین هندونشان دهیم. این پژوهش نشان میدهد خدایان سهگانه )ویشنو، شیوا و برهما( از اعتقادات کهن هندی است و ریشه در کیشهای خورشیدی دارد. آدمکشی، باروری و زندگی مجدد ازجمله نمادهای شیوا هستند. همچنین نقش برهما در تثلیث هندو آفرینندگی است. تجلیات ویشنو نیز عبارتاند از: راما، سیتا، کریشنا و...

کلمات کلیدی:
اسطوره، خدایان، تثلیث هندی، آفرینش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-LPMCONF01-LPMCONF01_0269.html