CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی آیین مهر و بازتاب آن در بخش شاهان پیشدادی شاهنامه

عنوان مقاله: بررسی آیین مهر و بازتاب آن در بخش شاهان پیشدادی شاهنامه
شناسه (COI) مقاله: LPMCONF01_0392
منتشر شده در کنگره بین المللی زبان و ادبیات در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرضیه زارع - کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ، عضو علمی دانشگاه پیام نور واحد زیراب

خلاصه مقاله:
شاهنامه دفتری است که رد فرهنگ این سرزمین کهنسال را در جایجای آن میتوان پی گرفت و کمترین مکتوبی را در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی میتوان یافت که از چنین ویژگیای برخوردار باشد. از دیگر سوی آیین مهری از آیینهای کهنی است که به باور پژوهشگران، از دیرباز بر آیینهاو باورهای پس از خود تاثیرگذار بوده و دامنهی این تاثیرگذاری حتی از مرزهای فرهنگی ایران در گذشته و به دیگر سرزمینها نیز رسیده است. بررسی این تاثیر فرهنگی، دستمایهی پژوهشهای کسانیبوده که در صدد برآمدهاند تا بر گذشتههای تاریخی و فرهنگی این مرز و بوم پرتوافکنی کنند و هرکسی در این راه بهقدر همت و توان خویش کوشیده است. این پژوهش براساس هدف، از نوعتحقیقات بنیادی – نظری و روش تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی می باشد و نگارنده در این مقاله کوشیده است تا با تکیه بر دستاوردهای پژوهشگران پیشین، ضمن معرفی آیین مهر، بازتاب اندیشههایاین آیین را در بخش شاهان پیشدادی شاهنامه مورد بررسی قرار دهد. همچنین به مواردی چون تاریخچهی دین مهر، ارتباط این دین با دیگر دینها، چهار رکن اساسی در این آیین و رایجترین نمادهای دی مهری پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:
آیین مهر، بازتاب اندیشهی مهری، شاهان پیشدادی، شاهنامه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-LPMCONF01-LPMCONF01_0392.html