CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله سبک های زندگی جوانان ایرانی و بحران های هویتی چالش زا در نظم و امنیت

عنوان مقاله: سبک های زندگی جوانان ایرانی و بحران های هویتی چالش زا در نظم و امنیت
شناسه (COI) مقاله: LSOS01_061
منتشر شده در همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

میکائیل رسولزاده - کارشناسی ارشد مدیریت توسعه دانشگاه تهران- عضو تخصصی کمیته پژوهشی آموزش و پرورش
حسین بهتری - کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان- عضو تخصصی کمیته پژوهشی آموزش و پرورش
رقیه شیخ الاسلامی - کارشناسی علوم زمین دانشگاه خوارزمی تهران -دبیر و مدرس مراکزآموزشی میانه

خلاصه مقاله:
نظم و امنیت مقوله هایى هستند که به شکل فزآینده اى با چالشهاى نوین، در حال رویارویی هستند در این میان توجه به مقوله سبک زندگی و تبعات آن در بحث از انتظام بخشی به زندگی اجتماعی و بوجود آوردن امنیت روحی و روانی و حتی جسمی و بالینی از اهمیت صد چندانی برخوردار است. در تحقیق سبک های زندگی جوانان ایرانی و بحران های هویتی چالش زا در نظم و امنیت، سبک زندگی را الگوهایی از کنش دانسته ایم که تمیزدهنده افراد جامعه است. آنچه توضیح دهنده رواج سبک زندگی در ادبیات جدید جامعه شناسی است، تغییرات ساختی حادث شده، از جمله رواج و اهمیت استقلال عمل فردی و آزاد یهای افراد برای انتخاب است . این ویژگی ها تفاوت آشکاری با « مصرف گرایی » زمینه های رواج خرده فرهنگ دارند که جوانان و گروه های دیگر از آن برای رفع تعارضات اجتماعی و هویت یابی جمعی دراین تحقیق سعی « پاسخ های کارکردی به نوگرایی دانست » استفاده می کردند . بدین ترتیب ، سب کهای زندگی را باید بر آن است که از بعد اجتماعی موضوع بررسی شود . این تحقیق بر اساس اهداف پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که هدف آن توسعه دانش کاربردی در زمینه نقش سبک های زندگی جوانان در شکل گیری چالش زا در نظم و امنیت است. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان متوسطه و پیش دانشگاهی استان آذربایجان شرقی در سالهای تحصیلی 89 الی 92 می باشد. در مجموع تعداد 229287 نفر جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. تعداد یا حجم نمونه برابر 394 نفر محاسبه شده است.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد فرضیه تحقیق این است که بین سبک های زندگی جوانان ایرانی و بحران های هویتی چالش زا در نظم و امنیت رابطه وجوددارد.ضریب همبستگی پیرسون بین سبک های زندگی جوانان و بحران های هویتی چالش زا در نظم و امنیت برابرr=0/ 147با سطح معنی داری p= 0/003 بدست آمده است ، بنابراین همبستگی مستقیم بین سبک های زندگی جوانان ایرانی و بحران های هویتی چالش زا در نظم و امنیت وجود دارد. از طرف دیگر اثبات می شود: هرچه میزان سبک زندگی جوانان مدرنیته (غیر بومی) باشد بر میزان بحران های هویتی چالش زا در نظم و امنیت نیز افزوده می شود و پیشنهادهای کاربردی این تحقیق در این راستا تنظیم وارائه شده است.

کلمات کلیدی:
سبک زندگی، جوانان، بحران هویت، نظم ، امنیت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-LSOS01-LSOS01_061.html