CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش و اثربخشی حسن انجام وظایف همسران در نظم و امنیت خانواده (با رویکرد سبک زندگی اسلامی)

عنوان مقاله: نقش و اثربخشی حسن انجام وظایف همسران در نظم و امنیت خانواده (با رویکرد سبک زندگی اسلامی)
شناسه (COI) مقاله: LSOS01_071
منتشر شده در همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی اکبر صیدی - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران
محمود کاظمی - استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، ایران
بهرام بهرامی - استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، ایران

خلاصه مقاله:
خانواده از جمله نهادهای مؤثر و مهم در زندگی انسا نها است و م یتوان آن را یک نمون ه از عقلانیت انسانی دانست. حکمای اسلامی، که انسان را موجودی مدنی بالطبع می دانند، بر این امر تأکید بسیار داشته اند. مفهوم خانواده عبارت است از گروهی از افراد (دو یا بیشتر) که میان آن ها روابط خویشاوندی برقرار است و در مکان واحدی زیست می کنند. راه صحیح تشکیل خانواده، ازدواج است که پیوند بین دو جنس مخالف را برپایه ی روابط پایای جنسی، موجب م یشود. ازدواج یک قرارداد اجتماعى و ضامن بقاى نسل انسان است و آرامش و امنیت در یک جامعه، نتیج هی ازدواج سالم و محیط آرا مبخش خانواده است. در اسلام، تشکیل خانواده محبوب ترین بنا نزد خدای بزرگ مرتبه بوده هرکس بدون عذر موجه از این سنت رو یگردان باشد؛ از دایره این دین خارج است. خانواده، سنگ بنای اول ساختمان اجتماع است که هر چه از استحکام بی شتری برخوردار باشد به استحکام و امنیت بیشتر جامعه میانجامد. همسران، رکن اساسی خانواد هاند که تعامل مطلوب آن دو به نحوی به امنیت جامعه منجر می شود. بر این اساس با التفات به نکات فوق، هدف اساسی این مقاله، بررسی نقش و اثربخشی حسن انجام وظایف همسران در نظم و امنیت روانی و اجتماعی خانواده از منظر آموزه های اسلام است.

کلمات کلیدی:
سبک زندگی، وظایف همسران ، نظم و امنیت ، خانواده، اسلام.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-LSOS01-LSOS01_071.html