CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله دین وسبک زندگی مدگرایانه دربین دانشجویان دانشگاه زنجان

عنوان مقاله: دین وسبک زندگی مدگرایانه دربین دانشجویان دانشگاه زنجان
شناسه (COI) مقاله: LSOS01_091
منتشر شده در همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیداحمد موسوی - کارشناس ارشدپژوهش اجتماعی دانشگاه آزادزنجان
اصغر حاتمی - کارشناس ارشدعلوم سیاسی دانشگاه آزادزنجان

خلاصه مقاله:
هدف ازپژوهش حاضرپیمایشی در سنجش گرایش دینی ورابطه آن باسبک زندگی مدگرایانه دربین دانشجویان دانشگاه سراسری زنجان بودتحقیق حاضرازنظرهدف پژوهش کاربردی ازنظراستراتژی توصیفی وازنظرنوع همبستگی وازنظرچگونگی جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام گرفت واطلاعات موردنیاز آن ازطریق مطالعات کتابخانه ای وجمع آوری نظرات دانشجویان دانشگاه زنجان به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها ازروش آمارتوصیفی و استنباطی و از نرم افزار spss استفاده شده است تمام فرضیه هادرسطح معنادار p≤ 0,05 مورد بررسی قرارگرفته اند . برای آزمون فرضیه از ازمونکولمو گروف – اسمیر نوف به منظور بررسی طبیعی بودن داده ها استفاده گردیده است.همچنین از آزمون ضریب همبستگی پرسون به منظور ازمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید.نتایج بیانگر این بود که بین گرایش دینی و سبک زندگی مد گرایانه دانشجویان جامعه هدف ارتباط منفی و معنی داری وجود داشته است.در مجموع نقش دین و دینداری در متغیر مد گرایی کاملا مشخص و واضح است

کلمات کلیدی:
دین ،سبک زندگی، مد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-LSOS01-LSOS01_091.html