CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی مقایسه ای سبک زندگی نسلی:مطالعه ترجیحات ارزشی والدین و فرزندان در شهرگرگان

عنوان مقاله: بررسی مقایسه ای سبک زندگی نسلی:مطالعه ترجیحات ارزشی والدین و فرزندان در شهرگرگان
شناسه (COI) مقاله: LSOS01_095
منتشر شده در همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

نوروز نیمروزی ناوخی - استادیار دانشگاه گلستان
زینب پارسائی - کارشناس علوم اجتماعی

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای سبک زندگی نسلی از طریق مقایسه ترجیحات ارزشی والدین و فرزندان انجام شده است، پس از تهیه پرسشنامه جهت مقایسه ترجیحات ارزشی والدین و فرزندان به پژوهش میدانی اقدام کرده، جمعیت نمونه در بررسی حاضر 200 نفر میباشد و جامعه آماری آن شامل شهروندان شهر گرگان در نیمه دوم سال 1392 است. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه با کمک نرم افزار 18spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرضیه اصلی پژوهش بین ترجیحات ارزشی والدین و فرزندان تفاوت وجود دارد که این تفاوت در دو سبک زندگی متفاوت خود را نشان می دهد. نتایج و یافته های این پژوهش بر اساس فرضیات مورد نظر نشان می دهد که از مجموع 200 شهروند مورد مطالعه جهت بررسی مقایسه ای ارزشهای والدین و فرزندان (جوانان )، بین ارزشهای سیاسی والدین و ارزشهای سیاسی فرزندان با سطح معنی داری 0/08 تفاوت معنی داری وجود ندارد. و بین ارزشهای اقتصادی والدین و ارزشهای اقتصادی فرزندان با سطح معنی داری 0/01 با احتمال 99 درصد تفاوت وجود دارد و بین ارزشهای فرهنگی و مذهبی والدین و ارزشهای فرهنگی و مذهبی فرزندان با سطح معنی داری0/00 با احتمال 99 درصد تفاوت وجوددارد، ارزشهای زیبا شناختی والدین و ارزش زیبا شناختی فرزندان با سطح معنی داری 0/7 تفاوت وجودندارد، بین ارزشهای اجتماعی والدین و ارزشهای اجتماعی فرزندان با سطح معنی داری 0/00 با احتمال 99 درصد تفاوت وجود دارد

کلمات کلیدی:
سبک زندگی،ارزش سیاسی،ارزش اقتصادی ،ارزش فرهنگی مذهبی،ارزش اجتماعی ،شکاف نسلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-LSOS01-LSOS01_095.html