CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله الگوی مناسب سبک زندگی اسلامی- ایرانی

عنوان مقاله: الگوی مناسب سبک زندگی اسلامی- ایرانی
شناسه (COI) مقاله: LSOS01_116
منتشر شده در همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین فکوری حاجی یار - استادیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر ، ایران
محبوبه سلیمان پورعمران - استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر با هدف مدلسازی سبک زندگی اسلامی – ایرانی انجام شده است . برای ارائه مدل ، مطالعه جامع درباب سبک زندگی اسلامی-ایرانی صورت پذیرفت . براین اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوع مربوطه ، وبااستفاده از فرایند تحلیلی –ترکیبی مدل مورد نظر طراحی واعتبار یابی شده است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی –تحلیلی است و در طراحی مدل از روش تفسیری وتحلیل نظری وهمچنین به منظور اعتبار یابی از روش مطالعه میدانی(زمینه ای -پیمایشی)استفاده شده است.جامعه آماری پژوهش شامل 220 نفر از دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر می باشند .برای اعتبار یابیمدل از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید و روایی پرسشنامه توسط اساتید محترم راهنماومشاور مورد تایید قرارگرفت. نتایج آزمون آلفا( 0.92 ) ، پایایی ابزار مورد استفاده را تأیید کرد، سپس برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزار spss استفاده شده است و از طریق تحلیل عاملی از نوع مولفه های اصلی pc آزمون آلفای کرونباخ مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. مدل پیشنهادی دراین پژوهش با توجه به ادبیات تحقیق از 11 مولفه تشکیل یافت که مستند به نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان می دهد که این مولفه ها در 4 عامل خلاصه سازی می گردند؛و با توجه به این 4 عامل موثر برسبک زندگی اسلامی-ایرانی مدل مفهومی آن طراحی می گردد

کلمات کلیدی:
سبک زندگی – اسلام- مدل سازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-LSOS01-LSOS01_116.html