CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مطالعه وبررسی تبیین جامعه شناختی سبک زندگی اسلامی در بین دانش آموزان ودانشجویان شهر سنندج

عنوان مقاله: مطالعه وبررسی تبیین جامعه شناختی سبک زندگی اسلامی در بین دانش آموزان ودانشجویان شهر سنندج
شناسه (COI) مقاله: LSOS01_121
منتشر شده در همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

لادن نصری -
محسن نیازی -
حسن بابایی -
بهزاد حیدری -

خلاصه مقاله:
مقاله حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی سبک زندگی اسلامی در بین دانشجویان و دانش آموزان شهر سنندج انجام شده است. چارچوب نظری و مدل تحلیلی با استفاده از نظریه نظریه پردازانی همچون زیمل، وبر، وبلن، آدلر بوردیو ارائه شد. نوع این تحقیق بنیادی بوده و با روش پیمایش(استفاده از پرسشنامه)، که دارای اعتبار صوری و اعتبار سازه ای و اعتماد (آلفای کرونباخ بالای 70 درصد) به جمع آوری اطلاعات اقدام شد. جامعه آماری پژوهشحاضر، شامل تمامی دانش آموزان مقاطع نظری و دانشجویان دانشگاه های سراسری و آزاد شهر سنندج بوده که به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی و بابهره گیری از نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشانگر این بودند، که بین متغیرسرمایه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دین داری و متغیر مقطع تحصیلی رابطه ای مستقیم وجود داشته است. درخصوص اوقات فراغت و رفتارهای جنسیتی به عنوان دو بعد از ابعاد رفتاری سبک زندگی، دانشجویان نسبت به دانش آموزان به اوقات فراغت خود اهمیت بیشتری قائل بوده و وقت بیشتری را جهت پر کردن آن صرف می نمایند. و در بروز رفتارهای جنسیتی دانش آموزان بیشتر از دانشجویان رفتارهای جنسیتی منفی از خود نشان می دهند. در مجموع پیش بینی سبک زندگی افراد از بررسی مقاطع تحصیلی و میزان دین داری و سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل دست یابی می باشد. و این که سبک زندگی دانشجویان بیشتر از دانش آموزان منطبق با معیار های اسلامی بوده است.

کلمات کلیدی:
سبک زندگی اسلامی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، دین داری و شهر سنندج

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-LSOS01-LSOS01_121.html