CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر درس سبک زندگی بر قانون مداری و مهارت حفظ آرامش در درگیری در بین دانش آموزان

عنوان مقاله: تاثیر درس سبک زندگی بر قانون مداری و مهارت حفظ آرامش در درگیری در بین دانش آموزان
شناسه (COI) مقاله: LSOS01_180
منتشر شده در همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهره موسوی - دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر،ایران
علی پولادی ریشهری - استادیار، روانشناسی ، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایران
عزت دیره - استادیار، روانشناسی ، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، ایران

خلاصه مقاله:
مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش درس سبک زندگی بر قانون مداری و مهارت حل حفظ آرامش دردرگیری دربین دانش آموزان می پردازد روش تحقیق مورد استفاده از نوع علی- مقایسه ای است و جامعه آماری آن کلیهی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان دشتستان می باشد .این پژوهش پس از طی مراحل مقدماتی و مرور ادبیات پژوهش، فرضیات آن تدوین گردید، و سپس اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون این فرضیات از طریق پرسشنامه استاندارد و بینالمللی از یک نمونه 260 نفری از دانش آموزان مدارس دوره متوسطه اول که به شیوه نمون هگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شده بود، جمع آوری و با استفاده از رو شهای آمار استنباطی مانند تحلیل واریانس چند متغیره یکطرفه و دو طرفه (مانوا) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش سبک زندگی بیشترین تأثیر را بر متغیر قانون مداری و مهارت حفظ آرامش در درگیری ها دارد. شرایط مسکونی (شهر و روستا ) در قانون مداری دانش آموزان تأثیر دارد و این براثر تفاوت بین نحوه زندگی دانش آموزان در شهر و روستا است. همچنین می توان نتیجه گرفت شغل پدر با میزان قانون مداری و حفظ آرامش در درگیری نوجوان رابطه معنی دار دارد و دانش آموزانی که پدر آنها شغل آزاد دارد از قانون مداری. حفظ آرامش کمتری نسبت به سایر دانش آموزان برخوردار هستند

کلمات کلیدی:
سبک زندگی، قانون مداری، آرامش، درگیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-LSOS01-LSOS01_180.html