CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی گونه های غنایی در شعر عربی (با تکیه بر اشعار پایداری أمل دنقل)

عنوان مقاله: بررسی گونه های غنایی در شعر عربی (با تکیه بر اشعار پایداری أمل دنقل)
شناسه (COI) مقاله: LYRICLIT01_055
منتشر شده در همایش ملی ادبیات غنایی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی نظری - کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه، لرستان دانشگاه پیام نور، کوهدشت، ایران
سمیه کونانی - دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

خلاصه مقاله:
یکی از انواع شعر که بیانگر احساسات و عواطف عمیق و آلام و آرزوهای انسان است، شعر غنایی می باشد. این نوع شعر در ادبیاتمقاومت معاصر عرب بازتاب داشته و شاعران با احساس درونی خود به وقایع و حوادث می نگرند؛ چراکه ادبیات پایداری یکی از عناصریاست که بیانگر دردها و رنج های ملت های مظلوم و ستمدیده در مقابل ستمگران است. أمل دنقل شاعر مقاومت مصر، از جمله شاعرانیاست که ستم اسرائیلی ها را با چشم خود دیده و از ظلم حاکمان مستبد عرب در رنج بوده؛ ازاینرو روح او در بسیاری از مسائل سیاسی-اجتماعی با تمام جامعه پیوند دارد و زبانش گویای غم ها و شادی هایی است که میان او و هموطنانش مشترک است. او برای روایتواقعیت های تلخ سیاسی و جامعه ی آرمانی از عاطفه و احساس مدد جسته و دیوان شعریاش غالباً نمونه های شعر غنایی را در بر دارد. ازمهمترین مفاهیم ادبیات غنایی که در اشعار وی تجلی یافته، عبارتند از: عشق به وطن، غم و اندوه، مرگ، سرزنش رهبران داخلی، شکوه ازخیانت حاکمان خارجی، خوش بینی نسبت به آینده، اعتراض به فقر، افتخار به گذشته ی پرشکوه ، مدح شهید، مدح اتحاد مردم، هجو وطنز، مرثیه، التزام و انساندوستی، شکایت، حبسیه، غربت و دوری از وطن و ....در این پژوهش سعی بر آن است این مسائل پیش گفته به روش تحلیلی توصیفی مبتنی بر اشعار أمل دنقل مورد تحلیل و بررسی –قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که احساس تعهد به وطن، مبارزه با استعمارگران داخلی و خارجی از عوامل بروز گونه هایغنایی در شعر او است.

کلمات کلیدی:
گونه های غنایی، ادبیات مقاومت، شعر عربی، أمل دنقل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-LYRICLIT01-LYRICLIT01_055.html