CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی مهمانداران پروازی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی مهمانداران پروازی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
شناسه (COI) مقاله: MAARS01_497
منتشر شده در همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

عاطفه شکیبا راد - کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی،دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی ،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی

خلاصه مقاله:
یکی از عارضه های جدید زندگی به سبک مدرن، وجود استرس در محیط کار است. در زندگی تمامی افرادی که در یکی از مشاغل موجود در جامعه فعالیت می کنند، استرس وجود دارد و این استرس، به شکل های گوناگون به آنها فشار وارد می آورد. شناسایی منابع و عوامل مؤثر در بروز استرس شغلی در یک سازمان، می تواند به مواجه شدن هرچه بهتر با این پدیده کمک رساند. هدف از این پژوهش تعیین اثر عوامل مؤثر بر استرس شغلی مهمانداران پروازی هواپیمایی بوده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مهمانداران پروازی هواپیمایی فرودگاه مهرآباد تهران در سال 1393-1394می باشند. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 200 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای مشخص شد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از 1)پرسش نامه استرس شغلی اسیپو ( 1987) که دارای 60 سؤال 5گزینه ای است 2)جهت بررسی عوامل شخصی و درون سازمانی و برون سازمانی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. این پژوهش غیر آزمایشی و از نوع پس رویدادی و علی مقایسه این دو جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، در صد و میانگین) و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی ( tگروه های مستقل، anovaو تحلیل رگرسیون) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان استرس شغلی مهمانداران مجرد بیشتر و بالاتر از افراد متأهل است ولی استرس شغلی زنان و مردان تقریباً برابر و نزدیک به هم بوده است. همچنین با افزایش سطح تحصیلات مهمانداران ، سطح استرس شغلی آنها نیز کاهش می یابد ولی هر چه سن مهمانداران افزایش می یابد، استرس شغلی شان هم افزایش می یابد و از بین عوامل سازمانی، نوع استخدام منجر به افزایش استرس شغلی شده است ولی در مقابل هرچه مزایای شغلی و امکانات رفاهی افزایش یابد، استرس شغلی مهمانداران کاهش خواهد یافت. همچنین از بین عوامل برون سازمانی هر چه شرایط و مشکلات خانواده و مشکلات مالی مهمانداران افزایش پیدا کند، استرس شغلی آنها هم افزایش خواهد یافت.

کلمات کلیدی:
استرس شغلی، عوامل سازمانی، عوامل برون سازمانی مهمانداران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MAARS01-MAARS01_497.html