CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عوامل موثر در بهبود منابع درآمدی (مطالعه موردی شهرداری کنگاور)

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر در بهبود منابع درآمدی (مطالعه موردی شهرداری کنگاور)
شناسه (COI) مقاله: MANAGEMENT01_088
منتشر شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

اسفندیار رحمت آبادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه، شهرداری کنگاور

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی می باشد. تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازهای بشر و بهینه سازی ابزارها، روش ها، اشیا و الگوها در جهت توسعه رفاه، حل مشکلات و ارتقای سطح زندگی مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات مربوط به درآمد شهرداری ها و مقایسه درآمد شهرداری های کلان شهرهای دنیا از منابع کتاب خانه ای و اینترنتی از انواع متون فارسی و انگلیسی استفاده گردیده است. سایر روش های جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، مراجعه به شهرداری و شورای استانی شهر کنگاور به منظور بررسی آمار و سوابق و همچنین پرسش نامه می باشد. پرسش نامه با استفاده از مدل مفهومی این تحقیق تنظیم و توسط مدیران ارشد و کارشناسان و صاحب نظران موضوع تکمیل گردیده است. جامعه آماری در این پژوهش شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر، اساتید، صاحب نظران موضوع تحقیق، مدیران و کارشناسان شهرداری کنگاور به تعداد 45 نفر می باشد در این پژوهش، از روش کل شماری استفاده شده است که پرسش نامه، با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، بین بهبود منابع درآمدی بر درآمدهای پایدار رابطه معناداری وجود دارد. بین عوامل مؤثر در بهبود منابع درآمدی حاصل از ساخت و ساز در شهرداری کنگاور و درآمدهای پایدار رابطه معنادار وجود دارد. بین عوامل مؤثر در بهبود منابع درآمدی حاصل از عوارض مصرف در شهرداری کنگاور و درآمدهای پایدار رابطه معناداری وجود دارد..بین عوامل مؤثر در بهبود منابع درآمدی شهرداری کنگاور و طرح خودکفایی شهرداری ها در نظام درآمدی پایدار رابطه معناداری وجود دارد. که در فرضیه های فوق و فرضیه اصلی بیشترین رابطه را با میزان 0/59 داشته است.

کلمات کلیدی:
بهبود مناب درآمدی، درآمدهای پایدار، شهرداری کنگاور

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MANAGEMENT01-MANAGEMENT01_088.html