CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی کیفیت دانشگاه پیام نور مرکز سراوان

عنوان مقاله: بررسی کیفیت دانشگاه پیام نور مرکز سراوان
شناسه (COI) مقاله: MANAGEMENT01_090
منتشر شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

منصور جنگی زهی - مربی ، گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه پیام نور ، ایران

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف این پژوهش با هدف خودارزیابی کیفیت عملکرد دانشگاه پیام نور مرکز سراوان بر اساس مدل خودارزیابی تعادلی سازمان EFQM صورت گرفته است. مواد و روش ها: دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور نور مرکز سراوان جامعه آماری را تشکیل می دهد و حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان تعیین شده و جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد مدل تعادلی سازمانی استفاده شده و پایایی آن با محاسبه آلفای کرانباخ بدست آمده است. داده ها با استفاده از روش آزمون t استونت توصیف و تحلیل شدند. یافته ها: حداکثر جمع امتیازات قابل حصول در این مدل 1000 امتیاز می باشد (500 امتیاز توانمندسازها و 500 امتیاز نتایج). در این تحقیق، دانشگاه در بخش توانمندسازی 151/4 امتیاز و در بخش نتایج 174/6 امتیاز را به دست آورد. بیشترین در صد رضایتمندی عملکرد از حوزه کارکنان با 51/4 در صد و کمترین درصد رضایتمندی عملکرد مربوط به حوزه خطی مشی با 12/8 در صد می باشد. بیشترین امتیاز از بخش نتایج مشتری 74/2 و کمترین امتیاز از بخش خطی مشی 10/3 بدست آمده است. نتیجه گیری: دانشگاه پیام نور مرکز سراوان در مجموع 326 از 1000 امتیاز تعالی سازمان را براساس این تحقیق کست نمود و از نظر ارزیابی هر چند که این امتیاز با حداکثر امتیاز قابل حصول 1000 امتیاز فاصله دارد، اما این امتیاز برای سازمانهایی که تمایل دارد به سمت تعالی سازمان حرکت کنند کیفیت مطلوب و قابل قبولی محسوب می شود.

کلمات کلیدی:
کیفیت ،تعالی سازمانی اروپایی ، دانشگاه پیام نور ، سراوان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MANAGEMENT01-MANAGEMENT01_090.html