CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر استراتژیهای مدیریت دانش برعملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

عنوان مقاله: تاثیر استراتژیهای مدیریت دانش برعملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان
شناسه (COI) مقاله: MANAGEMENT01_113
منتشر شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

ملیحه خروتی - دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مدیریت اجرایی- واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان- ایران
علی اکبر امین بیدختی - دانشیار،عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه سمنان

خلاصه مقاله:
عملکرد سازمانها به ویژه در بخش بهداشت و درمان مبنای توسعه کمی و کیفی هر کشور محسوب میشود و تا زمانی که سازمانها در زمینه دارایی های دانشی خود، پیمایشی انجام ندهند، مدیریت دانش منجر به بهبود عملکرد و توسعه سازمانی نمی گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان می باشدفرضیه اصلی این تحقیق بدین شرح است: استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. این مطالعه با بکارگیری نرم افزار لیزرل 8,8، به آزمودن ارتباطات فرض گردیده شده، توسط مدلسازی معادلات ساختاری و آزمودن روایی سازه توسط تحلیل عاملی تاییدی پرداخت. همچنین به منظور بررسی پایایی سازه و کفایت نمونه گیری به ترتیب از آلفای کرونباخ و شاخص KMO توسط نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد، پایایی و روایی تمام متغیرها و ابعاد مورد تایید قرارگرفتند. مدلسازی معادلات ساختاری نیز نشان داد،استراتژی مدیریت دانش بصورت مثبت و معنادار با عملکرد رابطه دارد. یافته ها نشان دادند که استراتژی مدیریت دانش پیش بینی کننده مثبت و معنادار برای ابعاد عملکرد سازمانی کارکنان و مدیران (عملکرد عملیاتی و عملکرد مالی) می باشد. بنابراین،این پژوهش،اهمیت استراتژی مدیریت دانش را بر بهبود عملکرد روشن می سازد.

کلمات کلیدی:
استراتژی های مدیریت دانش، عملکرد سازمانی ، دانشگاه عملکرد پزشکی سمنان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MANAGEMENT01-MANAGEMENT01_113.html