CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی پایایی و روایی پرسشنامه مهارتهای مدیریتی

عنوان مقاله: بررسی پایایی و روایی پرسشنامه مهارتهای مدیریتی
شناسه (COI) مقاله: MAVC03_015
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

عادل نادری جلودار - گروه مدیریت واحد گرمی دانشگاه آزاد اسلامی گرمی ایران
ابراهیم دادفر - گروه مدیریت واحد مشگین شهر دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر ایران

خلاصه مقاله:
در این مطالعه روایی و پایایی پرسشنامه مهارتهای مدیریتی در بین کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی مشگین شهر مورد سنجش قرار گرفت جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک های دولتی و خصوصی مشگین شهر به تعداد ۲۰۰ نفر بود روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب گردید روایی پرسشنامه مهارتهای مدیریتی بر اساس روش تحلیل ساختار های عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار LISREL نجام گرفت نتایج تحلیل عاملی تاییدی ضرایب روایی بالا برای هریک از شاخص های سازه های مهارت های مدیریتی را نشان دادند به منظور بررسی پایایی پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS۲۰ استفاده شد مقادیر بدست آمده از محاسبه ضریب آلفا بیشتر از ۰.۷ مقدار میباشد بنابراین روایی و پایایی پرسشنامه مهارتهای مدیریتی مورد تایید قرار گرفت

کلمات کلیدی:
مهارتهای مدیریتی، روایی، پایایی، مشگین شهر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MAVC03-MAVC03_015.html