CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثرنظام پیشنهادها در کاهش برخی هزینه های سازمان

عنوان مقاله: اثرنظام پیشنهادها در کاهش برخی هزینه های سازمان
شناسه (COI) مقاله: MAVC03_086
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

بی بی مهدیه موسوی -
امیر گروسی -

خلاصه مقاله:
امروز مدیران باید پیش از آنکه دست کارکنان خود را بفشارند ، قلب آنان را تسخیر کنند . در این راستا بایستی از نوعی توجه هدایت شده نسبت به کارکنان خود استفاده کنند . بدین ترتیب اجازه دهند که کارکنان خودشان در مورد مشکلات فکر کنند . تصمیم بگیرند و راه حل ارائه دهند و از دیدگاهها و پیشنهادهای رهبران گمنام سطوح پایین سازمان حمایت کنند . و به جای تضعیف آنان بر توانائیها و نقاط قوتشان انگشت گذارده و به آنان کمک کنند تا استعدادهای نهفته خود رابه کار گیرند .از این روست که بسیاری از آینده بینان نامدار جهان سده بیست و یک میلادی را سده مشارکت نام نهاده اند . آنان بر این باورند که در این سده میزان دانش ، شناخت و اطلاعات مردم به میزان زیادی افزایش یافته و انسان مطلع و دارای معرفت و فرهیخته بیش از هر چیز نیاز به آن دارد که به نظرها و اندیشه هایش احترام گذارند و او را در هدایت امور زندگی شریک و سهیم گردانند.هدف این مقاله بررسی ارتباط تاثیر نظامهای مشارکتی مانند سیستم پیشنهادات بر کاهش هزینه های سازمان است.در این تحقیق برای تحلیل و تفسیر داده ها در بخش توصیفی از جداول فراوانی و درصدها، میانگینها و انحراف معیارها استفاده استفاده می گردد spss خواهد شد.در این تحقیق برای آزمون فرضیات از آزمون تی استیودنت به کمک نرم افزار۱۸ نمونه گیری و ازمونها شامل شرکت خودروسازی که از تعداد ۴۰۰۰ نفر پرسنل تعداد ۳۵۰ نفر نمونه برداری و با کمک پرسشنامه و نرم افزار نظام پیشنهادات اطلاعات مالی مورد تحلیل قرار گرفت.تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد میان نظام پیشنهادات و کاهش هزینه، همبستگی معنا دار و مثبتی وجود دارد و اجرا و بازنگری مدون طرح مورد نظر)نظام پیشنهادات( در مجموع مناسب می باشد. بر اساس یافته ها اگر سازمان مورد نظر پایبند به نظامهای مشارکتی و مجری طرحهای مکمل باشد )مانند نظام پیشنهادات(می تواند بر بهبود کاهش هزینه های سازمان موثر باشد

کلمات کلیدی:


صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MAVC03-MAVC03_086.html