CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تررسی میسان تاثیر مدیریت آشوب تر کارآفرینی سازمانی کارکنان تر اساس نظریه آشوب مطالعه موردی: اداره آمورزش و پرورش شهرستان چالوس و نوشهر

عنوان مقاله: تررسی میسان تاثیر مدیریت آشوب تر کارآفرینی سازمانی کارکنان تر اساس نظریه آشوب مطالعه موردی: اداره آمورزش و پرورش شهرستان چالوس و نوشهر
شناسه (COI) مقاله: MAVC03_101
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم چراخ - عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی طبرستان چالوس
فاطمه خزایی - کارشناس مدیریت موسسه آموزش عالی طبرستان چالوس

خلاصه مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر برسی میزان تاثیر مدیریت آشوب بر کار آفرینی سازمانی کارکنان بر اساس نظریه آشوب در اداه آموزش و پرورش شهرستان چالوش و نو شهر میباشد این تحقیق بر حسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گرد آوری داده ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایشی هم بستگی میباشد از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است تحلیل داده ها با روش کلموگروف اسمیرنوف آزمون رگرسیون استفاده شده است در این تحقیق اندازه جامعه آماری برابر ۱۲۵ نفر بوده است که با استفاده از جدول مورگان اندازه نمونه ۹۴ نفر برآورد شد ۹۴ نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان چالوس و نوشهر نیز به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که پرسشنامه ها در میان این ۹۴ نفر توزیع و جمع آوری شد نتایج حاکی از آن است که مدیریت آشوب بر کارآفرینی سازمانی کارشناسان آموزش و پرورش چالوس و نوشهر تاثیر دارد اثر پروانه ای خود سازمندهی خود مانایی و جاذبه های غریب بر کار آفرینی کارشناسان آموزش و پرورش چالوس و نوشهر تاثیر دارد

کلمات کلیدی:
مدیریت آشوب . کار آفرینی سازمانی . نظریه آشوب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MAVC03-MAVC03_101.html