CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر مهارتهای ارتباطی در تمکیه مالیاتی مودیان مالیاتی شهرستان مغان

عنوان مقاله: تاثیر مهارتهای ارتباطی در تمکیه مالیاتی مودیان مالیاتی شهرستان مغان
شناسه (COI) مقاله: MAVC03_108
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

رامین تیموری - گروه مدیریت واحد گرمی دانشگاه آزاد اسلامی گرمی ایران
ابراهیم دادفر - گروه مدیریت واحد شهرستان مغان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان مغان ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی در تمکین مالیاتی مودیان در شهرستان گرمی با روش توصیفی از نوع پیمایشی هم بستگی انجام گرفته است جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه مودیان مالیاتی شهرستان مغان بودند که از بین آنها تعداد ۳۷۱ به پرسشنامه ها بر اساس تعداد نمونه که از جدول مورگان به دست آمد جواب دادند روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده بود ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه های استاندارد بود که روایی صوری آن توسط متخصصان تایید شد و برای تعیین پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده گردید داده ها در دو سطح توصیفی جداول و نمودارهای دموگرافیکی و استنباطی رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند در این تحقیق برای آزمون فرضیه از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که مهارت های ارتباطی بر تمکین مالیاتی مودیان مالیاتی تاثیر معنا داری دارد

کلمات کلیدی:
مهرات های ارتباطی. تمکین مالیاتی . شهرستان مغان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MAVC03-MAVC03_108.html